Frihedsbroen krydser Kongeaaen ved den gamle dansk-tyske grænse

Vejen - Skodborg

Foto: Hærvejen

Frihedsbroen markerer krydset af Kongeåen og dermed den gamle grænse mellem Danmark og Tyskland. En del af Kongeådalen er i dag fredet og det er bestemt værd at gøre stop her.

Bestil en madpakke til turen

Til en sulten Hærvejsvandrer eller cyklist har vi lavet en oversigt med de steder på Hærvejsstrækningen mellem Bække og Jels (igennem Vejen Kommune), hvor du på dagen kan købe/bestille en madpakke. Butikkerne er listet med den nordligste i Bække øverst og så syd over mod Jels.

Askov
Askov er især kendt for sin traditionsrige højskole, der blev grundlagt i 1865. Man er velkommen til at gå en tur i parken og fornemme atmosfæren. Kirken i Askov er bygget i 1900, tegnet af arkitekten Rold Schrøder og er oldkirkeligt inspireret, hvilket giver kirkerummet et særegent, dæmpet lys. 

Mellem Askov Kirke og Vejen Idrætscenter følger Hærvejens vandretrute Rølkjærstien. En asfalteret sti, der går gennem stille løvskov og på kanten mellem det åbne land og nyere dele af Askov. Strækningen udgør overgangen mellem det aktive liv i industribyen Vejen og højskolebyen Askov. På strækningen er der direkte på asfalten malet store røde mønstre, vævespor, som symboliserer en stærk lokal tradition for vævning, som der blev undervist i på Askov Højskole.

Skibelund Krat
I Skibelund Krat er der rejst mindesten for mange af de personligheder, der var med til at tale Sønderjyllands sag i perioden 1864-1920. Stedet har været ramme om grundlovsmøder i over 100 år. Kun et par km syd herfor kommer du ned til Kongeåen ved Frihedsbroen. Broens navn er opstået i perioden 1864-1920, hvor Kongeåen var grænse mellem Danmark og Tyskland. På den tid var der en træbro, og syd for åen havde de tyske gendarmer et skilderhus. Mange sønderjyder flygtede i den periode til Danmark, andre kæmpede indædt for deres nationale ret og identitet. Blandt dem var gårdejer H.D. Klopenborg i Københoved. Han byggede et lille stenhus "Friheden" lige nord for broen, og ad et vadested længere vestpå kunne han så tage over til sit danske fristed og flage med Dannebrog til stor irritation for tyskerne. 

Kongeåen
Kongeåen er et enestående natur- og kulturlandskab og åen er i dag fredet på strækningen mellem Gredstedbro og Knagemøllen. Kongeåstien er en trampesti, der følger åløbet tæt, og på en strækning syd for åen følges Kongeåstien og Hærvejen ad. Området besøges af den del lystfiskere, bl.a. for at fange laks. 

 Ønsker du at kombinere andre oplevelser med din vandretur har du fra Frihedsbroen mulighed for at tage en kanotur på den uregulrede Kongeå og så vandre tilbage til Hærvejen ad Konge-åstien. 

Knagemølle
Ved Kongeåen kommer du til Hærvejens gamle overgangssted der lå ved Knagemølle, en gammel vandmølle, der er blevet restaureret i 1960. Der er offentlig adgang til møllen. Knagemøllen var en gammel vanddrevet benmølle, der er blevet restaureret i 1960. Mølle og hus er i dag i privat eje. 

I den sønderjyske by Skodborg er der mulighed for at indkøbe nye forsyninger til turen.