Hærvej
hærvejen er skiltet med den blå-hvide vandrer

Ofte stillede spørgsmål

Vi har her samlet svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får fra jer, der bruger Hærvejen. I er også velkomne til at kontakte de lokale turistbureauer langs Hærvejen hvis I har brug for hjælp til planlægningen af jeres tur.

hærvejen er skiltet med den blå-hvide vandrer

Afmærkning vandrerruten

Hærvejens cykelrute skilt

Afmærkning cykelruten

Hvor køber jeg kort?

Du kan købe vores kortsæt  'Hærvejen - en guide til vandrere og cyklister' på Internettet f.eks. hos Saxo eller Bog&Ide. Vi forhandler ikke kortsættet på Hærvejens egen hjemmeside.

Hvordan finder jeg Hærvejen?

Hærvejen har ikke særligt markerede indgange undervejs på ruten. Når du har besluttet dig for hvilken strækning du vil gå, finder du ruten derude via vores trykte kort og app. Du ved, at du er på rette vej, når du ser et af vores piktogrammer med ’Hærvejen’.  Har du appen kørende viser din lille blå prik dig også, når du er på rette vej.

Hvor sover jeg undervejs?

Du kan finde oplysninger om overnatningssteder i vores app og på vores digitale kort. Under menupunktet 'book' på vores hjemmeside finder du også tilrettelagte ture, som du kan købe.

Vi kan fra Hærvejen ikke hjælpe dig med at kontakte de enkelte overnatningssteder.

Hvordan finder jeg ud af mere om Herberger langs Hærvejen?

Langs Hærvejen ligger med omkring 20 kilometers afstand et hærvejs-herberg. Herbergerne har deres egen forening, og du kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside. Vi samarbejdet fra Hærvejens sekretariat med foreningen, men alle spørgsmål vedrørende deres tilbud og særlige forhold skal du kontakte foreningen eller de enkelte herberger om (også nu i relation til corona). På vores hjemmeside haervej.dk finder du de nyeste oplysninger, vi har fra foreningen inklusiv deres folder.

Hvor langt kan jeg vandre eller cykle?

Hvor langt det passer dig at gå afhænger af din form og erfaring. Som en tommelfingerregel anbefaler vi 18-20 km om dagen. En typisk turcyklist kører 10 km i timen med lettere oppakning inkl. småpauser. Husk at tilpasse dagens etaper efter den ’svageste’ i gruppen.

Vi har samlet gode tips og tricks til dig før vandre eller cykelturen på siden 'Planlæg turen'

Find også informationer på Cykelportalen.

Må jeg ride på Hærvejen?

Det er i udgangspunktet ikke tilladt at ride på Hærvejens vandre- eller cykelrute. Hærvejen har ikke sin egen riderute selvom en sådan engang var under planlægning. Hærvejens vandrer- og cykelruter løber gennem arealer ejet af både offentlige og private lodsejere. Det betyder også, at der gælder forskellige vejregler fra den ene strækning til den næste. Vi har fra Hærvejens sekretariat ikke bemyndigelse til at give tilladelse til ridning langs Hærvejen.

På nogle strækninger undervejs på Hærvejen er ridning tilladt:

Alhedestien (Viborg-Herning)

Himmerlandsbanen (Viborg-Løgstør) 

Må jeg køre MTB på Hærvejen?

Hærvejens vandrer- og cykelruter løber gennem arealer ejet af både offentlige og private lodsejere. Det betyder også, at der gælder forskellige vejregler fra den ene strækning til den næste herunder også adgangsreglerne for Naturbeskyttelsesloven. Vi har fra Hærvejens sekretariat ikke bemyndigelse til at give tilladelse til MTB på Hærvejens vandrerrute. 

Hærvejens hjemmeside kort og app – hvordan opdaterer vi vores serviceoplysninger?

Langt de fleste oplysninger på haervej.dk og i vores app kommer fra en fælles database i turistbranchen. Både app og hjemmeside bliver opdateret en gang i døgnet. Derudover indkalder vi årligt oplysninger fra alle kommuner langs Hærvejen om ændringer i faciliteter, services og ruteforløb, så vi kan opdatere vores trykte og digitale kort. Ruteændringer bliver løbende meldt ind. De trykte kort i ’Hærvejen Kortsæt til vandrere og cyklister’ bliver produceret af firmaet Legind og kan bl.a. købes hos boghandlere på nettet.

Skønt vi gør et stort arbejde for at opdatere vores oplysninger vil der altid være smuttere, nye eller sløjfede faciliteter, som ikke er meldt ind. For eksempel hvis en privat lodsejer nedlægger sit shelter. Opdager du fejl undervejs på ruten er du velkommen til at melde dem ind til os eller til den lokale kommune.

Hvad gør jeg, når der er mangelfuld afmærkning af ruten?

Hærvejens mange hundrede kilometer cykel- og vandrerruter løber gennem 16 kommuner samt gennem mange arealer, hvor der enten er private lodsejere eller hvor Naturstyrelsen er ejer. I praksis betyder det, at det er de lokale kommuner og styrelser, der varetager rutens stand og afmærkning samt faciliteter som shelters undervejs.

Mangler i afmærkningen af ruten skal meldes ind til den lokale kommune, hvor du opdager fejlen. Det kan du gøre gennem ’Giv et praj’ app’en, hvor den lokale vejafdeling får direkte besked. I kan også give os besked, så formidler vi den videre.

Hvad gør jeg, hvis jeres kort viser de forkerte oplysninger?

Manglende faciliteter eller nye faciliteter kan meldes ind til info@haervej.dk . Da vi har mange hundrede km at holde styr på, er det vigtigt at dine oplysninger er præcise om, hvor rettelsen er. Angiv strækning, stednavne og helst koordinater samt gerne et billede. Ruteændringer kommer med hver gang kortene genoptrykkes. Husk at være opmærksom på, om du har en ældre version af det trykte kort.  Hærvejens kortsæt bliver produceret af forlaget Legind, som vi hvert år hjælper med en indsamling af data.

Vil du gerne gøre f.eks. dit bed&breakfast synlig på Hærvejens hjemmeside og app?

Vi får alle vores oplysninger fra turistorganisationerne langs Hærvejen og deres fælles turistdatabase, Guidedanmark. Vi kan ikke selv oprette jer i vores system. Du skal derfor kontakte dit lokale turistbureau og bede dem om at oprette dig samt tilknytte dit produkt til Hærvejen. Typisk skal du bruge en tekst om den service du tilbyder og et foto. Vær opmærksom på, at mange turistbureauer ønsker betaling for at udføre denne arbejdsopgave. Når du er oprettet som ’Guidedanmark’ produkt får du et GDK-nummer. Det nummer skal du sende til info@haervej.dk  så klarer vi resten for dig. Når først du er oprettet med GDK-produkt kommer du automatisk i vores app, og behøver ikke at kontakte os.

Hvordan ved jeg, hvor langt der er?

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre jeres mulighed for at fastlægge afstand digitalt, når I er ude at vandre eller når I planlægger via vores digitale kort. Desværre er det ikke teknisk muligt for os endnu. Enkelt fortalt er det fordi Hærvejsruterne er lagt som et grafisk lag ovenpå de eksisterende digitale kort. Afstandsmåleren i kortfunktionen kan ’kun’ læse kortlaget og ikke grafikken ovenpå. Heldigvis findes der muligheder.

Digitalt findes der app’s hvor man kan måle afstande på en rute man selv angiver. Prøv f.eks. ’Footpath ruteplanlægger’ eller ’Measure distance on map. Land’ (koster 9 kr.).  Da de jo ikke har hærvejsruten indtegnet kan det kræve lidt tålmodighed, hvis du vil måle afstande på selve ruten. Skal du kun måle afstanden fra et sted på ruten til f.eks. et overnatningssted er det lettere gjort.

Helt enkelt kan du jo også bruge vores trykte kort ’Hærvejen Kortsæt til vandrere og cyklister’, hvor der er en fast målestok på.