Immervad Bro

Vedsted - Rødekro

Foto: Hærvejen (MH)

Strækningen fra Vedsted til Rødekro byder på flere seværdige kultur- skatte. Du kommer blandt andet ned til den første af Hærvejens karakteristiske broer, Immervad bro. Du vil også på din vej se Hærulfstenen, og lidt syd for Hovslund Stationsby finder du Damgård Mølle fra 1867.

Sikringsstilling Nord
Det højtliggende plateau ved Pothøj, som på vestsiden har en velbevaret højtliggende observationsbunker fra Sikringsstilling Nord. Sikringsstilling Nord var en befæstning tværs over Sønderjylland, der blev bygget i 1916-1918 mens Sønderjylland var tysk. Oprindelig bestod stillingen af 900 betonbunkers, hvoraf 31 anlæg er gjort tilgængelige.

Herefter følger ruten udkanten af Abkær Mose og Stengelmose. Mellem moserne er der ca. 1/2 km vest for ruten et fugletårn, hvorfra man kan se ud over Abkær Mose. 

Immervad Bro
Ved Immervad Å har den rejsende siden 1776 kunnet komme over åen via Immervad bro, en stenbro, bygget af kløvet kampesten - "Skovbystenen". Tidligere har der formentlig været en træbro, men navnet Immervad antyder, at stedet har været benyttet som vadested før broerne kom til. 

Hærulfstenen
Lige før du kommer til Hovslund Stationsby, hvor du har mulighed for at handle, står der en bemærkelsesværdig runesten i vejkanten. Indskriften er ikke lang - kun navnet "Hærulf" - eller "Hairulfr" som runeristeren har skrevet i 900-tallet. Stenen blev flyttet til Berlin som tysk krigsbytte i 1864, og kom først tilbage i 1952, og den står nu på sin oprindelige plads. 
Samme sted kan man øst for vejen se en bronzealderhøj - Strangelshøj. Syd for højen står en 2 m høj bautasten. Et sagn fortæller, at stenen vender sig, når den lugter brød. Der er adgang til højen og stenen fra rastepladsen ved vejen. 

Damgård Mølle
Et par km efter Hovslund Stationsby, kan du tage en afstikker ca. 1 km vest for ruten hen til Damgård Mølle. Møllen er fra 1867, og den er smukt restaureret. Den blev blandt andet benyttet til boghvedemølleri, og anlægget der stadig er intakt, er det bedst bevarede i Danmark. Der er adgang fra hovedvejen under jernbanen eller over Hovslund Stationsby (åben 1. april - 1. november, 10-17). 

Vendersvold
Vendersvold er et befæstningsanlæg fra slutningen af 200-tallet. Anlægget har været ca. 3 km langt, heraf kan 500 m ses i dag. Det består af en vold og en grav nordfor, som i dag er en hulvej. Fra Hærvejsruten er der adgang fra rastepladsen på Andholmvej. Ca. 1700 år efter voldens anlæggelse blev der lavet et andet forsvarsanlæg på stedet. Ved den vestlige del af det ligger der et velbevaret kanonbatteri - "Andholmbatteriet" - fra Sikringsstilling Nord. 

Rødekro
Hærvejen går lige forbi den gamle kro i Rødekro, og videre gennem Rødekros hovedgade. Oftest tager kroen navn efter byen, men i dette tilfælde er det omvendt, da kroen fra 1642 har givet byen navn. I Rødekro er der igen mulighed for at handle. 
Ved Rise Kirke står en vejvisersten fra Chr. den 7.s tid i vejkanten: "Weg nach Flensburg und Sleswich". Den romanske kirke med murankre i tårnet har et velbevaret inventar fra middelalderen.