Udsigt i Svinkløv Plantage

Tranum - Slettestrand

Foto: Jens Kirkeby

Etapen følger Lien – Danmarks længste indlandsskrænt – hvorfra der er bjergtagende udsigter over kystsletten og hele Jammerbugten fra Bulbjerg i vest til Rubjerg Knude mod nordøst. 

Tranum

I Tranum ligger en brugs og en campingplads. I Langdal Plantage på hærvejsruten nær hundeskoven ligger et shelter. I nærheden af Tranum ud mod Tranum Strand ligger et stort kursuscenter som også fungerer som hærvejsherberg.

Langdal Plantage ligger klods op ad Tranum, hvor der er anlagt en flittigt besøg naturlegeplads med toiletter. Plantagen ligger på en morænebakke, hvor plantagen mod nord afgrænses af den gamle kystskrænt Lien, som rejser sig op til 66 m over havet. Plantagen har status af B-skov, dvs. særligt beskyttet skov.

Fosdalen

Fosdalen er et af Hanherreds mest kendte udflugtssteder. Fosdalen opleves regnskovsagtig med et frodigt planteliv.

 Fosdalen er skabt som resultet af regnvandets erosion i den gamle kystskrænt. Vandet eroderer stadig i skrænten, hvor et lille vandløb udspringer fra en kilde ”Vor Frue Kilde” i toppen af dalen. Indtil slutningen af 1500-tallet blev kilden besøgt af mange syge på Maria Bebudelsesdag 8. september på grund af dens helbredende vand. Som ved så mange andre helligkilder opstod der også her et marked: ”Lerup Kildemarked”. Det udartede sig med tiden så lystigt, at biskoppen på Børglum endte med at forbyde markedet, da sognepræsten gentagne gange havde klaget over de besøgendes opførsel. For intet marked uden dans, druk og slagsmål.

Naturcenter Fosdalen ligger nedenfor Fosdalen ved krydset Fosdalvej / Vestkystvejen. Der er en permanent udstilling om landskabshistorien lokalt med udgangspunkt i foranderlighed. Der er adgang til toilet.

Efter Fosdalen går ruten via en stejl skrænt igen op til oversiden af Lien til nye flotte udsigter, og blandt gravhøje findes åbningen ned til Nøddedalen, der fortryller med krogede grene, rigkær og fugtige enge nedenfor Lien.

Slettestrand - Svinkløv

Slettestrand er et rekreativt område en smuk og varieret natur samt en bred bilfri sandstrand afskærmet af lave klitter. Slettestrand byder på mange overnatningsmuligheder og spisesteder.

Ved Slettestrand ligger Svinkløv Plantage hvor næste etape fortsætter.