En lille pause på Hærvejen

Skivum - Aars.

Foto: Hærvejen (MH)

Hærvejens vandrerute går syd for Aalborg igennem smukke naturområder med marker, træer og små vandløb.

Højris Mølle

I dalen ved Skivum Krat kan du finde Højris Mølle. Møllegården ligger centralt i området, og har siden middelalderen fungeret som vandmølle. Den har været et central mødepunkt for bønderne i området, og fungerede som mølle frem til begyndelsen af 1900-tallet. Møllegården blev løbende mere afhængig af skovdrift, og der blev plantet flere egekrat. Dette giver i dag et skønt naturområde, hvor man kan få sig en naturoplevelse. Højris Mølle ligger lige på kommunegrænsen mellem Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune.

Skivum Kirke

I Skivum Kirke, som blev bygget omkring 1100, kan du se en fin figur af Maria med barnet, som stammer fra en katolsk altertavle fra omkring 1475. Skivum byder også på en storslået naturoplevelse i Skivum Krat, som er en af Danmarks mest markante erosionsdale. Dalen er i næsten hele sin udstrækning fredet og varierer i bredde fra nogle få hundrede meter til op imod 1,5 kilometer. Skrænterne er mange steder uberørte, og det siges, at der i dalen stadig er en del af den gamle danske urskov.

Aars

Aars er en handelsby centralt placeret midt i Himmerland, hvor både naturen og bylivet har masser at byde på. Historien om Aars er lige så gammel, som den er spændende. De gæve Kimbrere boede i området for ca. 2000 år siden, og det er derfor, at Himmerlændingene i dag også kendes under navnet Kimbrere. Du kan opleve Aars’ historie på Vesthimmerlands Museum, som rummer mere end 12.000 års arkæologi og kulturhistorie. Her kan du fx se en kopi af Gundestrupkarret, som blev fundet i Rævemosen ved Borremose Fæstningen. Dansk Nutidsmuseum i Aars drives af frivillige ildsjæle, og har en af landets største samlinger fra dagligdagens virke fra år 1900 og fremefter. Byens torve i Aars er et smukt skue, og de er prydet med smukke kunstværker skabt af internationale kunstnere som Per Kirkeby, Kirsten Ortwed og Poul Gernes. Aars Kirke blev opført mellem år 1200 og år 1250, som en typisk granitkirke, og inde i selve kirken kan du se et gravminde i smuk blå skifer fra 1651. Aars byder også på et friluftsbad og en planetsti, hvor du har mulighed for at anskueliggøre solsystemets enorme udstrækning.