Hærvejen gennem Hammer Bakker

Jyske Ås - Hammer Bakker

Foto: Niels Fabæk

På langs gennem dette delvist skovklædte, bakkede højland med meget afvekslende natur. Nordøst for ligger den brede Voerådal og mod syd det store lavområde, der strækker sig hele vejen rundt om Nørresundby, dér har istidshavet jævnet bakkerne ud.

Jyske Ås

På toppen af Fejborg bakke ved vejpassagen er der info om området og en langdysse nord for med fantastisk udsigt mod øst. I hele området på begge sider af åsen er der bevaret usædvanlig mange gravhøje.

Vandreetapen går efter en kort strækning på grusvej ind i det flotte, bakkede område med vekslende græsarealer og skov. Fra punktet 57o16’22’’N 10o12’39’’Ø kan man se 23 km mod nordøst til Cloostårnet. Dette områdes højeste punkt er Brøndbak med 107 m og et geodætisk postament. Tværs over Brøndbakvej og gennem den Røde Glentes område til shelterpladsen Slettingen. Fra stedets bakketop ses en lavning med udspringet for Ryå, Vendsyssels længste og største å, som afvander 600 km2. Mod syd skimtes skorstenene fra Aalborgs industri.

Grevsmose søerne

Åsens ufrugtbare bakker var i gammel tid tilflugtssted for samfundets udstødte, som kunne hutle sig igennem i en hytte gravet ind i en bakkeskråning. Morænebakkerne indeholder ler, som holder på fugten og der blev dannet en mose. Den blev udnyttet til tørvegravning og derved opstod Grevsmose søerne. Gletsjerne bragte grus og sten med. Fra Oslofjorden er der kommet stenarten rombeporfyr, som kan findes i bakkerne.

For at nå punktet 57o16’8’’N – 10o12’Ø som ligger på toppen af Lyngbakken, passerer man et hegn som man venligst lukker efter sig (således de venligtsindede islandske heste bliver i indhegningen). I klart vejr kan man se Børglum Kloster, og hvis solen skinner på det gule sand også Rubjerg Knude ved Vesterhavet 32 km væk. I dette område lever en stor bestand af krondyr.

En lille kilde med udspring i Åsens kant (hvorfra beboerne i området tog drikkevand indtil kort før 2010), giver vand i grøften, hvor Fældenvej kommer ind i Allerup.  Vandet løber ind under vejen.

Etapen går ad et meget gammel vej/hjulspor: Røgelhedegaarde.

Skt. Nikolaus Helligkilde og Hellevad

I sydvestenden af den lavning, som Larsgårdsvej går over ligger Skt. Nikolaus helligkilde, som stadig kan holde sig fugtig.

På den anden side af Kvindbjergvej fører en markvej hen mod en række af 8 gravhøje fra bronzealderen.

Klokkerholm Møllesø er nu Vendsyssels største sø. Frem til 1915 drev vandet en vandmølle. Herfra løber vandet sammen med bækken fra lavningen neden for Slettingen til Ryå.

I landsbyen Klokkerholm bærer kirken sognets gamle navn Hellevad. Kirken bliv indviet midt i 1100-tallet til Skt. Nicolai, hvis kilde denne vandretur passerede tidligere. Lige ved siden af kirken ligger byens store købmand.

Ørum

Ørum kirke er fra omkring år 1250. Lars Dyrskjøt, som gav altersølv til kirken er begravet her. I Ørum startede i øvrigt Danmarks store fetaost eventyr i 1970’erne.

Vejen Digemarken går til Oasen: en plads med shelters, madpakkehus m.m., der er selvfølgelig også vand og wc.

Mellem Ørum og Hjallerup ligger den gamle herregård Nr. Ravnstrup med de takkede gavle. I Hjallerup finder du både Hjallerup med kro, svømmehal og mange butikker. Hjallerup Marked første weekend i juni er landets største hestemarked og kræmmermarked.

Ørum Mose er et lavområde, tidligere ishavsbund, hvorfra vandet strømmer til begge sider (Gerå mod øst til Kattegat og Lindholm Å mod vest rundt om Lindholm Højes Vikingeboplads til Limfjorden).

Etapen følger kanten af mosen, over Kjellingbro og Møgelkær Bro mod landsbyen Grindsted.