Jelling

Jelling - Haraldskær

Foto: Mads Hansen

På strækningen går du ved den gamle kongeby Jelling. 

Kongernes Jelling

I vikingetiden var Jelling en af landets vigtigste byer og hjemsted for kongerne - når de var i Jylland. 

Jelling Kirke ligger mellem de 2 største oldtidshøje i Danmark. I begyndelsen af 900-tallet blev der på dette sted bygget en 170 m lang skibssætning med udgangspunkt i en bronzealderhøj. Ovenpå den gamle høj anlagdes den nordlige høj, antagelig af Kong Harald Blåtand. I højen er der fundet et gravkammer fra 958/59, der antagelig rummede Haralds far, Kong Gorm. Sydhøjen, der ikke indeholdt nogen grav, blev anlagt noget senere. 

Midt mellem de to høje står de to runesten, der er blevet kaldt "Danmarks Dåbsattest". Den store sten blev rejst af Harald Blåtand, og runerne siger at Harald "gjorde danerne kristne". Den lille sten blev genfundet i 1600-tallet og rejst ved siden af. Indskriften lyder "Gorm konge gjorde dette dødeminde efter sin kone Thyra, Danmarks pryd". Det er det ældste vidnesbyrd om Danmarks navn. 

Lige nord for stenene anlagde Harald en trækirke, der fik to afløsere inden den nuværende stenkirke blev bygget i 1100-tallet. I kirken er der kopier af kalkmalerier fra 1100-tallet. 

Vejle Ådal

Allerede i vikingetiden for 1000 år siden har der været et stort behov for at kunne færdes tørskoet over Vejle Ådal. Det viser fundet af resterne af en 5 m bred og 760 m lang bro bygget af træ - kaldet Ravning Enge broen. Ude midt i den brede ådal kan man se en rekonstruktion af en lille del af broen. Der er en udstilling om broen i Ravning Station.