Jelling Kirke og høj

Givskud - Jelling

Foto: Henning Bechman

På strækningen ved Givskud går Hærvejen gennem åbent landbrugsland med småskove for syd for Harresø, at gå mod sydøst til den gamle kongeby Jelling.

Givskud og Givskud Zoo 

Nogle af Hærvejssporene syd for Givskud er ikke tilgængelige. De ligger nemlig inde i Givskud Zoo, hvortil der - forståeligt nok - kun er adgang, hvis man er i bil eller bus.

Harresø Kro

Harresø Kro, der er fra 1609, er en af de ældste bevarede kroer langs Hærvejen. Tidligere blev den hyppigt besøgt af studedrivere på deres vej mod syd - den gamle rejsestald kan stadig ses. Kroen er lukket.

Kongernes Jelling

I vikingetiden var Jelling en af landets vigtigste byer og hjemsted for kongerne - når de var i Jylland. 

Jelling Kirke ligger mellem de 2 største oldtidshøje i Danmark. I begyndelsen af 900-tallet blev der på dette sted bygget en 170 m lang skibssætning med udgangspunkt i en bronzealderhøj. Ovenpå den gamle høj anlagdes den nordlige høj, antagelig af Kong Harald Blåtand. I højen er der fundet et gravkammer fra 958/59, der antagelig rummede Haralds far, Kong Gorm. Sydhøjen, der ikke indeholdt nogen grav, blev anlagt noget senere. 

Midt mellem de to høje står de to runesten, der er blevet kaldt "Danmarks Dåbsattest". Den store sten blev rejst af Harald Blåtand, og runerne siger at Harald "gjorde danerne kristne". Den lille sten blev genfundet i 1600-tallet og rejst ved siden af. Indskriften lyder "Gorm konge gjorde dette dødeminde efter sin kone Thyra, Danmarks pryd". Det er det ældste vidnesbyrd om Danmarks navn. 

Lige nord for stenene anlagde Harald en trækirke, der fik to afløsere inden den nuværende stenkirke blev bygget i 1100-tallet. I kirken er der kopier af kalkmalerier fra 1100-tallet.