Gravhøje og hulveje ved Husby Hole

Fjerritslev - Løgstør, "Mellem hav og fjord"

Foto: Lise Holt

På denne vandreetape oplever du mange kulturhistoriske spor. Hulveje og gravhøje i det historiske Husby Hole og tager du en afstikker i Aggersund kommer du forbi Aggersborg, en ringborg fra vikingetid.

Fjerritslev

Fjerritslev er en livlig handelsby med et bredt udvalg af butikker. I hjertet af Fjerritslev ligger Nordeuropas bedst bevarede landbryggeri, hvor man kan se bryggeriet og bryggerfamiliens hjem og museet rummer tillige egnshistorisk udstilling.

I perioden 1897-1969 var Fjerritslev privatbane i drift, hvor man med tog kunne komme til Nørresundby og kort efter helt til Thisted. Det gamle banespor er tilgængeligt på mange strækninger i det åbne land. Banen stimulerede byudviklingen i Fjerritslev, som blev den lokale hovedby. Brugen af banen var på sit højeste i efterkrigstiden, hvor der var 7 tog på banen og over 1 million passagerer. Der er flere spisesteder i Fjerritslev – Hærvejen går direkte omkring Fjerritslev Kro. I Fjerritslev ligger et vandrehjem, der også har funktion som hærvejsherberg.

Syd for Fjerritslev går ruten omkring herregården Ågård, som var hjemsted for den kendte adelsslægt Gyldenstierne i ca. 300 år. I haven ligger et voldsted af en ældre borg og to borgbanker, som kan føres tilbage til midten af 1300-tallet. Der er trampespor, der fører til fortidsminderne.

Husby Hole

Husby Hole er fredet og her ligger flotte bronzealderhøje, en gammel hulvej og mindesten om bondeoprøret.

I 1441 kastede hundredvis af nordjyske bønder sig ud i et drabeligt opgør med tidens undertrykkere: Adelen og kongemagten. Husby Hole er en del af et langstrakt bakkedrag, der tager sit udgangspunkt på Sankt Jørgens Bjerg lidt syd for landsbyen Husby. Derfor kaldes den blodige borgerkrig, der sluttede 8. juni 1441 med kong Kristoffer af Bayerns nedslagtning af bondehæren, ofte for »Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg«. Men forinden havde bønderne haft held til at lokke modparten i en fælde ved at tildække hulvejen med grene og andet fyld, så de angribende ryttere faldt i og sad uhjælpeligt fast. Mellem 600 og 2000 mænd siges at være faldet i slagene.

På bakketoppen ved Husby Hole blev der på det højeste sted over hulvejen, som en markering af 500-året for bondeoprøret, rejst en stor mindesten med relief af billedhuggeren Axel Poulsen, der har indfanget dramaet med de forsvarende bønder, som havde forskanset sig i en vognborg – at de havde skubbet deres arbejdsvogne sammen til en fæstning.

Manstrup

Manstrup er en typisk forteby, hvor bebyggelserne samler sig om et åbent friholdt fællesareal. I Manstrups tilfælde består forten af et gadekær og et stort sumpet engområde. Ved gadekæret er der et madpakkehus og legeplads.

Fra Manstrup mod Aggersund går ruten delvist på en grusvej med fin udsigt til Limfjordens vande.

Aggersund

Aggersund ligger på nordsiden af Limfjorden. Her var en af de tre gamle hærvejspassager over Limfjorden. I 1942 blev Aggersundbroen indviet over det smalleste sted på Limfjorden, som kun er ca. 150 meter bredt.

Ved at tage en afstikker på ca. 2 km vest for Aggersund kan Aggersborg opleves. Aggersborg er den største af de fire kendte ringborge fra vikingetiden. Volddiameteren er hele 288 meter og borgen rummede 48 huse, som alle blev opført omkring år 980. Aggersborg ligger strategisk usædvanligt godt placeret ved det smalleste sted af Limfjorden, hvor man kunne overvåge færdslen over fjorden og den øst-vest og nord-sydgående sejlads, da man formoder at man også har kunnet sejle mod nord gennem en daværende kanal op mod Kollerup strand. 

Aggersborg Kirke ligger umiddelbart nord for ringvolden. Ved kirken er der adgang til en udstilling, der i tegneseriestil fortæller historien.

Løgstør

Muslingebyen Løgstør har et rigt handelsliv og byder på gastronomi og mange overnatningsmuligheder.