Gå til indhold
©  Foto:

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage ligger ca. 10 km sydøst for Billund og byder på et væld af naturoplevelser. Oplev Randbøl Hede, som er en af Danmarks største tilbageblevne indlandsheder, med en barsk natur, som hedebønder, kartoffel-tyskere og til sidst staten tog kampen op imod. Frederikshåb Plantage rummer et besynderligt naturfænomen, kaldet Syvårssøerne, som nogle år er vandfyldte og andre år helt udtørrede. 
 

 

Randbøl Hede

Randbøl Hede, sydvest for Randbøl, er et af de få tilbageblevne hedelandskaber og med sine 750 hektar en af Danmarks største indlandsheder. Randbøl Hede blev allerede fredet i 1932. Det var dengang den største landskabsfredning i Danmark. Fredningen omfatter 750 hektar, hvoraf staten i dag ejer ca. 650 hektar. Formålet var at bevare de åbne lyngklædte vidder og sikre heden mod opdyrkning og tilplantning. 

Det har siden vist sig, at lyngheden er en ustabil naturtilstand. Der bliver skov, hvis menneskets påvirkninger af heden ophører. Randbøl Statsskovdistrikt har derfor fået lov at pleje heden, så den bevares for eftertiden. 
 
Randbøl Hede var tidligere langt større end i dag. Den var uvejsom, øde og frygtet af alle, især handelsrejsende, fordi røvere huserede her. Sporet fra Vorbasse studevej, hvor der i århundreder har været ført kvæg til marked i Vorbasse eller endnu længere sydpå, slynger sig fortsat tværs over heden.

I 1750erne blev bøndernes hævdvundne rettigheder til græsning og tørveskæring fastlagt, og en del af heden blev kongens (statens) ejendom.

I 1760 begyndte de såkaldte "kartoffeltyskere" at opdyrke heden. Tilnavnet fik de senere, fordi de lærte danskerne at spise kartofler. Koloniseringen og opdyrkningen var et særdeles slidsomt arbejde, som delvis mislykkedes, og de fleste tyskere rejste hjem igen.

På Stoltenbjerg ved Staldbakkerne er der en fantastisk udsigt over området. Staldbakkerne består af sand, som er "vandret" østpå fra vestkysten.

Frederikshåb Plantage

I 1802 besluttede staten at anlægge en plantage på ca. 450 hektar af Randbøl Hede. Det blev startskuddet til Frederikshåb Plantage. I 1804 startede såning af birk og fyr. Arbejdet skred langsomt frem, fordi sandflugten først skulle bekæmpes med diger og ved at plante hjælme. Det tog næsten 100 år før plantagen var sluttet skov, af hovedsagelig rødgran.

Stormen den 3. december 1999 forandrede dog plantagen voldsomt. Ca. 1/3 af skoven væltede - i alt 75.000 kubikmeter træ. I dag er arealerne igen plantet til med en blanding af løv- og nåletræer. 

Frederikshåb Plantage rummer et besynderligt naturfænomen, kaldet Syvårssøerne. Af og til kan man finde en stor sø, til andre tider er vandet borte, og man kan gå på bunden af søen. I plantagen finder man store indlandsklitter og et særegent område med ca. 175, 5000 år gamle, stenrøser. 

Vandreruter

Udover de fine vandreruter på selve heden og i plantagen, finder du også Bronze-etapen af Landsby-vandreruten Rans Togt, som går gennem Randbøl Hede. Etapen går op og ned i den smukke Vejle Ådal, forbi Kong Rans høj og Egtvedpigens Grav. Start i Ny Nørup, og tag turen gennem Randbøldal, hvor vandet strømmer, gå forbi Bindeballe og købmandsmuseet, og slut i Egtved, hvor der er busser til Vejle og overnatning. Ruten er primært på asfalt. Læs mere om landsbyvandreruten her.

Følg os: