©  Foto:

Randbøl Hede

Oplev Randbøl Hede, som er en af Danmarks største tilbageblevne indlandsheder, med en barsk natur, som hedebønder, kartoffel-tyskere og til sidst staten tog kampen op imod. 
 

 

Randbøl Hede, sydvest for Randbøl, er et af de få tilbageblevne hedelandskaber og med sine 750 hektar en af Danmarks største indlandsheder. Randbøl Hede blev allerede fredet i 1932. Det var dengang den største landskabsfredning i Danmark. Fredningen omfatter 750 hektar, hvoraf staten i dag ejer ca. 650 hektar. Formålet var at bevare de åbne lyngklædte vidder og sikre heden mod opdyrkning og tilplantning. 

Det har siden vist sig, at lyngheden er en ustabil naturtilstand. Der bliver skov, hvis menneskets påvirkninger af heden ophører. Randbøl Statsskovdistrikt har derfor fået lov at pleje heden, så den bevares for eftertiden. 
 
Randbøl Hede var tidligere langt større end i dag. Den var uvejsom, øde og frygtet af alle, især handelsrejsende, fordi røvere huserede her. Sporet fra Vorbasse studevej, hvor der i århundreder har været ført kvæg til marked i Vorbasse eller endnu længere sydpå, slynger sig fortsat tværs over heden.

I 1750erne blev bøndernes hævdvundne rettigheder til græsning og tørveskæring fastlagt, og en del af heden blev kongens (statens) ejendom.

I 1760 begyndte de såkaldte "kartoffeltyskere" at opdyrke heden. Tilnavnet fik de senere, fordi de lærte danskerne at spise kartofler. Koloniseringen og opdyrkningen var et særdeles slidsomt arbejde, som delvis mislykkedes, og de fleste tyskere rejste hjem igen.

På Stoltenbjerg ved Staldbakkerne er der en fantastisk udsigt over området. Staldbakkerne består af sand, som er "vandret" østpå fra vestkysten.