©  Foto:

Øster Nykirke

Øster Nykirke eller Sct. Peders Kirke ligger på toppen af højderyggen, som Danmarks højest beliggende kirke, 130 meter over havet. Kirken er bygget i 1150-1200 som valfartskirke til Sct. Peders Helligkilde, hvis vand mentes at have en helbredende kraft. 

Øster Nykirkes stilretningen er romansk. Tårnet er bygget til i sengotikken og var oprindeligt 12 meter højere end i dag. Et tympanon (gavlfelt) er kirkens fornemste klenodie. Altertavle og prædikestol er fra 1632 og rigt udsmykket med scener og figurer fra Bibelen. Sagnet fortæller, at de er skåret af en blind billedskærer fra Vonge. Kirkeklokken er fra 1438.

Kilden kan man se lige øst for kirken som en lille brønd omgivet af en kopi af en middelalderlig brøndkumme.

En gammel vejsten står ved en skillevej lidt syd for kirken. Med årstallet 1856 og stednavnene Colding og Vester Mølle fortæller stenen om Hærvejens betydning op i midten af 1800-tallet.