©  Foto:

Hjulgraven

I forbindelse med en udstykning til industrigrunde undersøgte Haderslev museum i 1980 området her, fordi der lå flere overpløjede gravhøje.

Den største høj viste sig at være opført i 4 etaper, og havde været brugt som begravelsesplads fra slutningen af stenalderen til et stykke ind i bronzealderen, med ændret udseende for hver begravelse.