Bybillede fra Viborg

Viborg - Skelhøje, Cykeletape

Foto: VisitViborg

På etapen fra Viborgs gamle middelalderlige centrum til landsbyen Skelhøje passerer du blandt andet det enestående område ved Hald og Dollerup Bakker.

Viborg Centrum
I Viborg begynder cykelruten fra Borgvold - et parkanlæg omkring et middelalderligt voldsted, der ligger smukt mellem de to søer mod vest og Domkirken mod øst. Hærvejsruten er en del af Nationalrute 3, der kommer fra vest og drejer mod syd her ved Borgvold. 

På vej mod den lille by Hald Ege, gennem Viborg Plantage, kan du blandt andet se Hærvejsstenen - en vejtromle af granit sat på højkant. Teksten er af forfatteren Peter Seeberg: "Kræmmere, krigere, kærrer, karosser, ryttere, drivere, vandringsmænd, heste, stude, gæs, fromme, gode, onde...". .

Lidt længere mod syd går cykelstien uden om en gravhøj. Her kan man ca. 500 m inde ad skovvejen finde et par gravhøje, der er opkaldt efter nogle af de mest berygtede vejfarende Røverhøje. 
Historien om De Røde Barakker i Hald Ege fortælles på et lille museum, Hald Ege Samlingen. 

Hald Ege kirke er bygget i 1960erne af Inger og Johannes Exner, mens altersølvet er udført i samarbejde med guldsmedene Helga og Bent Exner.

Dollerup Bakker
Hald Hovedgård, Niels Bugges Kro og Dollerup Bakker - er et område med stor koncentration af både kultur- og naturhistorie. Ved Hald Hovedgård kan man se resterne af gårdens fire forgængere. Niels Bugges Hald ligger som et cirkelformet voldanlæg ved Niels Bugges Kro, og på en odde i søen ligger resterne af en borg, der blev bygget af Viborgs sidste katolske biskop Jørgen Friis. 

Landskabet er dramatisk - skabt af ismasserne og smeltevandet under sidste istid - med Dollerup bakker mod øst og den flade hede mod vest. Stedet er en af Danmarks vigtigste landskabsgrænser og kaldes "smørklatten i Danmarks istidsgeologi".

I laden ved Hald Hovedgård er der en udstilling om områdets natur og kultur. Her kan man se modeller af landskabet, og få et indtryk af isens betydning for landskabet. Samtidig er laden med borde og bænke velegnet til rast. Her findes også det nordligste af hærvejsherbergerne. 
Det kan godt betale sig at tage en afstikker op i de lyngklædte Dollerup Bakker, hvorfra der er en enestående udsigt over Hald Sø mod Viborg. Og er vejret til det, kan man svømme en tur ved badestedet i Hald Sø. 
Mod syd køres gennem Skelhøje og videre mod syd til Thorning, hvor man blandt andet passerer den lille sø Nipgård sø.