Hærvejen ved Vrads Sande

Kragelund - Vrads, Cykeletape

Foto: Udvikling Hærvejen

Turen fra Kragelund til Vrads går gennem varieret landskab. Hedeområder, klitformationer og smeltevandsdale.

Kragelund
Ruten passerer en stor romansk landsbykirke i Kragelund. Ved kirken ligger et anlæg, der blev lavet i 1920'erne. Anlægget, der er blevet restaureret i 1987, hedder Helledammen efter en gammel helligkildedam. I anlægget har man blandet både nye og gamle sten - der således både en runesten, bystævnet, en ny stensætning for Bli- cher og Dalgas samt en stenstøtte med indskriften "Også dig skal døden ramme". I anlægget er der borde og bænke, så der er mulighed for at holde hvil - og måske tænke over indskriftens sandhed.

I Kragelund er der indkøbsmuligheder og et herberg. 

Funder
Cykelruten krydser Funder Å syd for Funder og lidt øst for selve højderyggen. Den dybt nedskårne ådal viser tydeligt kontrasten til det flade land mod vest. 

Skærbæk Plantage
I Skærbæk plantage er der flere smukke hedearealer med enebærkrat. Især kan nævnes et areal cirka 1 km nord for skovfogedboligen, hvor også den geologisk interessante Dybdal ligger. 

Vrads
Nord for Vrads ligger et fredet indsande med klitter, lynghede og søer, Vrads Sande. Heden rummer bådetørre og fugtige partier, og der findes en del enebær og gyvel. Desuden kan man finde klokkelyng, blåbær og tyttebær. 

I Vrads kan man besøge Vrads Købmandshandel, hvor der er butik og teltplads.