Gejlaa Bro

Kliplev - Padborg, Cykeletape

Foto: Hærvejen

Etapen mellem Kliplev og Padborg er en meget historisk etape på Hærvejen. Du kommer til at se den sidste af Hærvejens gamle broer, Gejlå broen, fra 1818. Hvis du er til museer er dette etapen for dig, for i Frøslevlejren er der indrettet flere forskellige museer med udstillinger for enhver

Gejlå Bro
Lige før Bommerlund Plantage ligger Gejlå Bro, som består af 2 buer af kløvede kampesten. Den blev bygget i 1818. Stenene er sat sammen af mørtel, i modsætning til stenene i den ældre Povlsbro (se etapen ”Rødekro-Kliplev”) Der var tidligere et vadested over åen, og de flade vadesten kan stadig ses under broen. 

Bommerlund Plantage
200 m syd for broen har der ligget en kro - Bommerlund Kro. Der er dog kun en mindesten i dag. Herefter cykler du langs Hærvejen gennem Bommerlund Plantage, hvor der er adskillige sten med indskrifter. Det er dog i dette tilfælde ikke runesten!

Lige syd for Gejlå lå den gamle herredsgrænse, og på den gamle vej står der en herredssten for Vis Herred (Wies 1778). Lige overfor står en vejvisersten, der viser mod Løgumkloster. 
De øvrige sten i plantagen drejer sig om vejpligtsten, der stammer fra tiden 1770-1900. De står på deres oprindelige plads i vejkanten. Tidligere påhvilede vedligeholdelsen af vejen bønderne. Vejen lå inden tilplantningen af Bommerlund Plantage på den åbne hede, og bønderne boede ofte langt fra den vejpart de skulle passe. Vejpligtstenene viser, hvilken del af vejen den enkelte gård skulle vedligeholde.


Frøslevlejren
I Frøslev Plantage ligger Frøslevlejren. Denne blev bygget i 1944 som tysk fangelejr for bl.a. danske modstandsfolk. Frøslevlejren er en af de bedst bevarede fangelejre i Vesteuropa.
Foruden Frøslevlejrens Museum, der er indrettet i Hovedvagttårnet og en tidligere fangebarak, rummer lejren en række andre udstillinger: Beredskabsforbundets Infobarak, Hjemmeværnsmuseet, Naturstyrelsens naturudstilling, FN-museet og Amnesty Internationals permanente udstilling.

 
Tidligere fandtes et vidtskrakt og øde hede- og klitområde, der kaldtes Frøslev Sand. Det blev beplantet i 1883-1900 og det er i dag Frøslev Plantage. Det siges at erstatningen fra den fransk-tyske krig i 1870-71 betalte for tilplantningen. Man kan stadig finde klitter i plantagen, og der er mange fugtige lavninger, der kaldes klimper. Syd for Frøslevlejren er der i 1994 plantet en træsamling (et arboret) i Kådnermosen.


Padborg
Ad cykelruten føres du ud af Frøslev Plantage og ind til grænsebyen Padborg, hvor der er mulighed for at gøre et hvil. Hvis du har planlagt at fortsætte din tur efter grænsen ned langs Oksevejen/Ochsenweg, er det muligt at handle ind til turen i Padborg. Læs mere om den tyske rute.