Højen i skoven

Jyske Ås - Hammer Bakker. Cykeletape

Foto: Hærvejen

Ruten går på langs gennem dette delvist skovklædte, bakkede højland med meget afvekslende natur.

Hærvejsruten gennem Sydøstvendsyssel er præget af den markante højderyg Jyske Ås, med Nordjyllands højeste bakker, højere end noget i Rold Skov. Her har gletcherne under sidste istid i en endemoræne aflagt materialer i dynger, sand, ler og grus imellem hinanden i et yderst kuperet område langs isens smelterand. Ruten går på langs gennem dette delvist skovklædte, bakkede højland med meget afvekslende natur. Nordøst for ligger den brede Voerådal og mod syd det store lavområde, der strækker sig hele vejen rundt om Nørresundby, dér har istidshavet jævnet bakkerne ud.
Jyske Ås
Hvor Håndsbækvej går ind i åsen, ligger en lille km mod vest Brønderslev kommunes naturskole Lunken. Der er vand, toiletter, overdækkede bord/bænke og ret stor shelterplads.

På toppen af Fejborg bakke ved vejpassagen er der info om området og en langdysse nord for med fantastisk udsigt mod øst. I hele området på begge sider af åsen er der bevaret usædvanlig mange gravhøje.

Fejborg bakke opfordrer til nedkørsel mod øst, 5% fald over 600m, nævnt i Danmarks Største Bakker, til Brønden med shelterplads og fredags ostebutik 1,3 km fra bakketoppen.

Der er vejskilt til shelterpladsen Slettingen, som er indrettet med vand og muldtoilet. De ufrugtbare bakker var i gammel tid tilflugtssted for samfundets udstødte, som kunne hutle sig igennem i en hytte gravet ind i en bakkeskråning. Lovens arm nåede ikke der ud, og overfald på rejsende, der skulle passere Åsen var ikke ualmindeligt. I 1841 drev det befolkningen til selvtægt, så syv ”gode borgere” mødte for at gøre op med nogle frygtede, lovløse unge mænd i Stagsted fattighus. Det endte med Stagstedhede mordene, hvor fire blev slået ihjel, hvorefter øvrigheden vågnede op. En mindesten er rejst på Stagstedhedevej øst for ruten.

100 m inde ad Østermarksvej er der p-plads med information. Følg rød rute 300 m mod sydvest til udsigtspunkt i 57o16’8’’N – 10o12’Ø i et hegn med venlige islandsheste – husk at lukke hegnet!

I klart vejr ses Børglum Kloster, og med sol på klitterne også Rubjerg Knude ved Vesterhavet. 

Grevsmose Søerne
På toppen af Åsen er der, oven på lerlag, opstået moseområder, som efter tørvegravning er blevet til Grevsmose søerne.

Længere henne af Bjørnbakvej kan man fra toppen af et nyplantet og indhegnet, privat område se udover Voerådalen og helt igennem til Kattegat mellem højdedragene Holtbjerg og Agersted Bakker.

Vejen ligger i vandskellet på toppen af Åsen, men på vej ned og i nordøstsiden af Åsen ses nogle af de kildebække, som løber til Voer Å. Motorvej E3 går over Åsen i et gammelt vejspor, som Skov- og Naturstyrelsen ved anlægget betegnede som en egentlig pasovergang, Danmarks eneste. Over E3 og den gamle Ålborgvej er Danmarks første faunapassage anlagt, og den benyttes nu af alle dyr, også krondyr.

Faunapassagen ender på sydøstsiden ved Dannerhøj, navngivet ved Fdr. 7. og grevinde Danners besøg 1852, hvor befolkningen lovede dér ”årligen at fejre Grundloven” og stadig gør det.

3,7 km nordøst ad Ålborgvej ligger Flauenskjold med købmand og Høhotel med gode faciliteter for både hest og rytter, også dem på stålheste. Jyske Ås Ruten, som var Nordjyllands Amts første store stiprojekt fortsætter ad Stenbakkevej, hvor der er shelterplads med vand og muldtoilet.

Dorfgade krydses, det er et flere århundreder gammelt navn på en af passagerne over Åsen.

Dorf Møllegård
2 km mod øst af den dejligt snoede og bakkede asfaltvej ligger Dorf Møllegård med både vand- og vindmølle, med kaffestue og jagt- og skovbrugsmuseum for Nordjylland.

Voergaard Slot
Voergaard Slot er anlagt af biskop Stygge Krumpen i 1520’erne og udbygget i 1590 af Ingeborg Skeel med Jyllands fornemste og mest udsmykkede renæssancehus. Fruens fantastiske 7½ m høje epitafium ses tæt ved i Voer kirke. Midt i juli genopstår hvert år Stygge Krumpens sidste lykkelige tid under Middelalderdagene på Voergaard.

Fra Dorfgade fortsættes ind i Jyske Ås højeste og mest bakkede del. Det er grusveje, som ikke er beregnet til racercykler. Er asfalt bedre, kan man fra Dorf Mølle tage Storskovvej til Dronninglund og derved komme ret tæt forbi Knøsen, det højeste punkt på 136m og få en flyvende nedkørsel på 1,75 km med 3,4% fald. 

Sømosen
I et halvt hundrede år omkring år 1900 var Sømosen vinterkvarter for en del rejsende slægter, som om sommeren rejste i hele Norden med cirkus, tivoli, skærslibervogn og andet småhåndværk. Da det var på sit højeste boede der hver vinter over 40 familier, alle med mange børn. Efternavnene Altenburg, Mundeling, Hertzberg og Benneweis fortæller, at vore store cirkus har deres rødder her.

Dronninglund
Ruten går også forbi Ottemose, ud på Tusbrovej, som er den gamle Nr.Sundby-Sæby Kongevej, og rundt om Markedsdalen, hvor Hjallerup Marked blev holdt frem til 1744. Forbi Dronninglund Kunstcenter og golfbane. Kunstcentret er ganske særligt. Bygget af en lokal håndværker, der havde tjent penge på Grønland, overtaget af Tvind, tilbagekøbt af lokalbefolkningen, som driver centret med frivillige. Der er skiftende kvalitets-udstillinger, café med frokostservering og kunstbutik

Dronninglund Slot
Dronninglund Slot er i dag hotel og restaurant m.m.. Tidligere Hundslund Kloster fra 1200 til 1536, herregård, dronningens og prinsessens sommerbolig. Det nuværende udseende skyldes Grev Moltkes ombygning fra 1754. Den tidligere klosterkirke har fine kalkmalerier fra Stygge Krumpens tid, bl.a. en frise med 3 hedenske, 3 jødiske og 3 kristne helte og et herskabspulpitur fra 1600 med billeder af 7 halvnøgne romerske guder(!).

2 km mod øst har Dronninglund alle indkøbs- og spisemuligheder. Byen opstod i 1890’erne, da et apotek tiltrak dyrlæge, læge og et lokalsygehus.

På vej mod Hjallerup ligger 8 af områdets mange gravhøje, flere af dem langdysser, tæt sammen ind ad Himmerigsvej ved Langdyssevej. Galgehøjene og den 90 m lange Pyldbyrsdysse ligger mod nord før motorvejen.

Hjallerup
I Hjallerup holdes hvert år Danmarks største Kræmmer- og Hestemarked først i juni. Hjallerup har gode indkøbsmuligheder og et hotel.

Ruten fortsætter mod Hammer Bakker ad den gamle Sæby-Sundby landevej, som har været hovedvej, eller Kongevej i umindelige tider. I prinsesse Sofie Hedvigs tid blev vejen ud over de våde enge to gange årligt dækket med ris lagt på tværs af hjulsporene, så vognene ikke sank i. Den gamle vej fortsætter ad markvejen og Kongsvænget mod Hammer Bakker.