Store Økssø i Rold Skov

Cykel, Svenstrup-Arden, "Rold Skov og kilderne"

Foto: Rebildporten

Turen begynder i det sydlige Aalborg, hvor Østerådalen som en grøn kile skyder sig langt ind i byen. Selve området 'Østerådal' er over 100 ha. stort og her er et rigt fugleliv med lavvandede søer og våde enge.

Volsted

Volsted er Danmarks største forteby - forten var fællesjord og tilmed landsbyens samlingssted og er i dag fælles opholdsareal. Kendetegnet for en forteby er at alle gårde og huse ligger rundt om en stor åben plads, hvilket man kan se på mange landsbyer fra middelalderen. I landsbyens udkant ligger en kirke med adgang til toilet og vand.
Indenfor de senere år er landsbyen blevet udvidet med et moderne gindestilleri.

Længere fremme på ruten kommer man til voldstedet Egholm slotsruin. Historien om Egholm stammer fra 1300 tallet og har været en tilflugtsborg med voldgrav og muret tårnbygning. I 1386 købte Dronning Margrethe I slottet og skænkede det til Aalborg Kloster mod at det blev nedrevet.


Lindenborg Å snor sig gennem området og er et glimrende vand til at sejle i kano på og ikke mindst til lystfiskeri.
I landsbyen Gl. Skørping findes bl.a. kirken som er dekoreret med smukke og velbevarede kalkmalerier. På kirkegården kan man finde resterne af det der var Helligkorskilden. Mens der var vand i kilden, valfartede mange pilgrimme og syge til denne kilde med den overbevisning om at vandet fra kilden var helbredende.

Rold Skov

Rold Skov er ca. 80km2 stor og indbyder året rundt til mangeartede oplevelser. Her findes en af Danmarks nulevende kulsviere der brænder trækul til grillbrug – Danmarks vildtvoksende orkide Frueskoen der blomstrer omkring Grundlovsdag – oldtidsgrave spredt rundt om i skoven – flotte udsigtspunkter - jordfaldhuller– Troldeskov - primitive overnatningssteder hvor man selv skal medbringe vanddunken og spaden osv.


Noget ganske unikt for Rold Skov er også dens mange kilder som Lille Blåkilde hvor Hærvejen kommer ganske tæt forbi, og Ravnkilden, hvor man kan komme så tæt på vandoverfladen, at man kan få fyldt drikkedunken op med køligt drikkevand. Stop op og nyd vandets rislen og samtidig få ro på sindet.
Kilderne løber ned i Lindenborg å og på den anden side af åen, kan man få øje på RebildCentret med Thingbæk Kalkminer – eller gå en tur rundt om Gravlev sø – hvor man kan eks. opleve et rigt fugleliv og Gravlev kilde for foden af Gravlev Kirke med den smukkeste udsigt over ådalen. 

Rebild Bakker

hvor mange hvert år den 4 juli samles for at fejre USA’s uafhængighedsdag, Museum Rebild der fortæller historien om spillemænd, musik og folkedans. 
Her er der også rige muligheder for at nyde god mad - at bo på eks. hotel, vandrerhjem, campingplads, b&b osv - at lege på Røverknolden eller i Heksens Gryde – eller hente inspiration og vejledning i  RebildPorten som er områdets formidlingscenter. I denne bygning er der ligeledes adgang til toilet og vand døgnet/året rundt.

St. Økssø

Ved St. Økssø det er muligt gratis at overnatte i shelters med adgang til toilet og vand.
Søen er smukt beliggende midt i skoven og er året rundt en glimrende badesø. Jordfaldshullerne Røverstuen og Hestegravene – den kunstigt opdæmmede sø Hvass Sø (opkaldt efter en af områdets navnkundige skovridere) og naturlegepladsen med shelters ligger nær ruten, før man  ankommer til Arden.