Hald Sø og Dollerup Bakker

Med en kvart million besøgende om året er Hald Sø og Dollerup Bakker Viborg Kommunes mest populære udflugtsmål. Området er udpeget som ”nationalt geologisk interesseområde”, ”EU-habitatområde” og ”særligt beskyttelsesværdigt kulturmiljø”. Herudover er landsbyen Dollerup udpeget som ”særligt bevaringsværdig landsby”. Så Hald Sø-området er noget særligt.

(Forslag til endagstur på cykel eller til fods)

Hald Sø og Dollerup Bakker

Hald Sø og Dollerup Bakker er et fredet område på cirka 1600 hektar. På grund af istidens aftryk og de efter danske forhold dramatiske højdeforskelle med den 31 meter dybe sø og de meget stejle skrænter syd for søen kaldes området ofte for ”smørklatten i Danmarks istidsgeologi”. 

Den varierede natur med den dybe sø, rislende bække, stille skove og vidtstrakte heder giver desuden gode vilkår for et meget varieret plante- og dyreliv. 

"De fem Hald'er"

Også kulturelt er området præget af stor dramatik. Her findes blandt andet ”De fem Hald’er”, hvis historie går helt tilbage til begyndelsen af 1300-tallet. På de i alt fem slotte og borge, som har ligget her, huserede bl.a. den mægtige herremand Niels Bugge, biskoppen Jørgen Friis, som blev sat fast i eget fangetårn, og ”Den gale Schinkel”, som plagede livet af bønderne. Det nuværende Hald Hovedgaard er indrettet som litterært forfatter- og oversættercenter. Af de øvrige fire Hald'er findes ruiner og rester af borganlæg i landskabet. 
Herudover kan nævnes Dollerup Mølle, som i begyndelsen af 1900-tallet rummede Nordeuropas største spinderi. De fleste af fabriksbygningerne er revet ned, bortset fra bl.a. Stenladen, som de lokale arbejder på at indrette til almennyttige formål, fx et Hærvejs-informationscenter. 

Nogle af områdets fremtrædende elementer er: 
Hald Sø med de mange kilder, som leverer cirka 1000 liter vand i sekundet
 De fem Hald’er, som består af Hald Hovedgaard og rester af fire borganlæg
Hald-laden med fri adgang til en fin landskabs-, natur- og kulturhistorisk udstilling om hele Hald Sø-området og Dollerup Bakker
• Naturskolen
Hærvejsherberget 
• Dollerup Kirke 
• Dollerup Mølle
• Sct. Margrethe Kapel og helligkilden 
• Karakteristisk istidslandskab med knækket i israndlinjen, gletcherporten ved Skelhøje og Alheden mod vest
• Naturskovene
• Et meget stort netværk af stier med afmærkede vandreruter
• Niels Bugges Kro, Niels Bugges Hotel, Birgittelyst Kro og Ishuset Dollerup Bakker
• 
Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus

Del denne side

Hærvejsfilm - Hald Sø og Dollerup Bakker

Digital Guide til Hald Sø og Dollerup Bakker

Hald Sø

De fem Halder

Hald Hovedgård