Kong Knaps Dige

Thorning - Hesselhus Camping

Foto: Hærvejen

På turen fra plantagerne vest for Thorning til Tollund, vest for Funder Kirkeby, går du blandt andet på Grathe Hede, hvor berømte kongeslag har fundet sted samt ved den smukke Bølling sø.

Grathe Hede

Ved Haller Å ligger et fredeligt vadested og en 200 m lang forsvarsvold fra jernalderen, Kong Knaps Dige. Man kan se hvordan hulvejene samles ned mod overgangstedet, hvor der under en tilgroet bro er en stenkiste fra 1800-tallet. 
På Grathe Hede syd for Thorning har flere kongefejder udspillet sig. I 1157 faldt Svend Grathe i slaget mod Valdemar den Store. Saget markerede jydernes sejr over soldater fra Skåne og Sjælland. Historien er med til vise, at Hærvejen dengang levede op til sit navn. 

Stenholt Skov

Stenholt Skov er en gammel egestævnings-skov. Ved stævningen blev træerne afskåret ved roden og herfra voksede de eftertragtede stødskud frem. Stødskuddene blev bl.a. anvendt til hegnsmateriale og brændsel. Stævningsdriften medførte, at skoven blev holdt åben, og den kunne derfor bruges til kreaturgræsning. Stenholt Skov blev fredet i 1988, og formålet med fredningen var først og fremmest at bevare og genskabe egekrattet og den lysåbne skov. Der er afmærkede vandreruter og informationsskilte i skoven. 
I den sydlige del af Stenholt Skov ligger Klosterlund Museum. Her kan ses fund fra Jyllands ældste bopladser (8.000 f.kr.). Bopladsen, der er fundet ved gården syd for museet, har givet navn til en af den ældre stenalders kulturer - klosterlundkulturen. I en nærliggende bygning - det lille bakkehus - er der en udstilling om landskabet på den tid. Her er der også for at spise sin medbragte mad.  

Bølling Sø

Bølling Sø blev dannet i istiden for 10.000 år siden. Efterhånden groede den lavvandede sø til i tykke lag af tørvemos. Søen var den største, lavvandede sø på Midtjyllands Højderyg med afløb både mod øst til Gudenåen og mod vest til Karup Å. I 1870'erne blev søen afvandet. Den afvandede søbund blev aldrig rigtig god landbrugsjord. Arealet blev fredet i 2003 og søen genskabt 2004-05. Søen fødes mest af kildevæld. Derfor får den rent vand og er et godt levested for planter og dyr. 
Der er i området gjort mange spændende fund bl.a. i forbindelse med tørvegravning. De mest kendte er de to moselig, Ellingpigen og Tollundmanden samt to små ravfigurer, der forestiller dyr.