Hærvej
Frihedsbroen krydser Kongeaaen ved den gamle dansk-tyske grænse

I det gamle grænseland (Vejen - Jels) (cykeltur på 22 km)

På denne etape krydser Hærvejen  Kongeåen og ender i det naturskønne område ved Jels søerne. Glæd dig til en etape med gamle hærvejsspor og smuk natur ved Kongeåen.  Du krydser Kongeåen af Frihedsbroen der engang markerede den gamle grænse mellem Danmark og Tyskland. 

Godt at vide

Her finder du praktiske oplysninger om etapen - kort, etapebeskrivelse og lidt om turens længde, underlag og oplevelser.

Kongeåen er et enestående natur- og kulturlandskab og du følger åen tæt det første stykke efter Frihedsbroen. Ved Kongeåen finder du også Hærvejens gamle overgangssted der lå ved Knagemølle.

Lige før Jels by går ruten igennem Haraldsholm Skov, som formodes at være rest af den oprindelige Farrisskov, som strakte sig tværs over området fra Kolding til Ribe. Et ufremkommeligt og frygtet stykke af Hærvejen i hine tider. 

Skibelund Krat en pause på Hærvejen

Distance: 22 km.

Sværhedsgrad: let

Underlag:  ad grusveje og asfalterede småveje

Natur: Etapen løber først et stykke langs Kongeåen for så at fortsætte gennem åbent land og skove til Jels.

Lejrpladser: Find dem i Hærvejens app og på udninaturen.dk

 

Natur, kultur og historie

Oplevelser langs denne etape

Kongeåen er et enestående natur- og kulturlandskab og åen er i dag fredet på strækningen mellem Gredstedbro og Knagemøllen. Kongeåstien er en trampesti, der følger åløbet tæt, og på en strækning syd for åen følges Kongeåstien og Hærvejen ad. Ved Kongeåen kommer du til Hærvejens gamle overgangssted der lå ved Knagemølle, Lige før Jels by går ruten igennem Haraldsholm Skov, som formodes at være rest af den oprindelige Farrisskov, som strakte sig tværs over området fra Kolding til Ribe. Et ufremkommeligt og frygtet stykke af Hærvejen i hine tider.