Blomstrende lynghede ved Vrads Sande

Hesselhus Camping - Vrads

Foto: Hærvejen

Turen er præget af store naturområder - både heder, moser og nogle af Danmarks reneste søer. Turen går gennem Skærbæk Plantage og Ansø Enge og over Vrads Sande.
 

Skærbæk Plantage

I Skærbæk plantage er der flere smukke hedearealer med enebærkrat. Især kan nævnes et areal cirka 1 km nord for skovfogedboligen, hvor også den geologisk interessante Dybdal ligger. 

Vrads
Nord for Vrads ligger et fredet indsande med klitter, lynghede og søer, Vrads Sande. Heden rummer bådetørre og fugtige partier, og der findes en del enebær og gyvel. Desuden kan man finde klokkelyng, blåbær og tyttebær. 

I Vrads kan man besøge Vrads Købmandshandel, hvor der er butik og teltplads.