Hærvejen mellem Blokhus og Tranum

Blokhus - Tranum, "I vildmarken"

Foto: Lise Holt

Gateway Blokhus samler de lange vandre- og cykelruter, og har gode faciliteter som pausested (madpakkehus, toiletter, oversigtskort, naturbageovn). Blokhus Klitplantage, hvori gatewayen ligger, byder på flere picnicsteder og grill/bålpladser, og har en skøn shelterplads med 4 shelters.

Blokhus Klitplantage

(Etapen Blokhus-Tranum svarer til den sydlige del af 'etape 3 Thise-Tranum' under etapebeskrivelserne på Hærvejens digitale kort).

Gateway Blokhus samler de lange vandre- og cykelruter, og har gode faciliteter som pausested (madpakkehus, toiletter, oversigtskort, naturbageovn). Blokhus Klitplantage, hvori gatewayen ligger, byder på flere picnicsteder og grill/bålpladser, og har en skøn shelterplads med 4 shelters. Gatewayen byder på flere vandreruter, en fitness rute, en stor tarzanbane, en 11 km mountainbikerute (mulighed for at leje cykler i Hune), en riderute (mulighed for at komme med på tur på islandske heste fra Blokhus Ridecenter).

Blokhus Klitplantage ligger på en moræneø. For tusindvis af år siden var området en ø, som var omgivet af stenalderhavet. Det er istidsisen, der har skabt landskabet, hvor morænelandets ler og bakkesand senere er dækket af et tykt lag flyvesand. Det gør området til et typisk landskab af flyvesand.

På vej gennem Blokhus Klitplantage går man via Brændevinsstien, hvor beboerne fra Rødhus, Klithuse og Tranum gik, når de skulle til Blokhus efter brændevin. Blokhus var dengang hele egnens handelscentrum på grund af den omfattende skudehandel med Norge. Brændevinsstien går forbi Nørre Sø, hvor det er tilladt at fange fisk.

Rødhus

Rødhus var en velhavende landsby indtil omkring år 1500, hvor sandflugten for alvor satte ind. Sandflugten blev stoppet sidst i 1800-tallet. Området var havbund i stenalderen for omkring 7000 år siden. Siden har landet hævet sig op til 7 meter og trængt vandet tilbage. Sommerhusene i Rødhusområdet er overordnet planlagt, så bebyggelsen er tilpasset terrænforholdene og med fælles bestemmelser om materiale- og farvevalg, som har givet en sjældent harmoni og helhed i landskabet. Der er store åbne arealer til trivsel for dyrelivet. På ruten er der adgang til stranden over den yderste klitrække, det er for enden af Severinsvej (Severinsvej har asfaltbelægning).Ruten går lige forbi den undselige Rødhus Kirke, som blev indviet i 1913. Den blev opført for totalt kr. 12.767 inkl. inventar. Kirken er en vejkirke og der er adgang til kirken (og til vand) i sommerperioden kl. 8-16.

Tranum Klitplantage

Tranum Klitplantage er meget stor – ca. 4000 ha – anlagt i 1920. Den største del af klitplantagens areal er ubevokset, som bl.a. indeholder forsvarets skydeterræn og store klithede- og hedearealer. Klitplantagen ligger på hævet havbund, der overalt er dækket af flyvesand dels som et jævnt lag over sletten og delt som vandreklitter.

Plantagen er under forvandling til vildmark, hvor den naturlige hydrologi søges genskabt ved at grøfter tilstoppes. Plantagen er kerneområde for kronvildt, ligesom råvildt er talrigt forekommende. Centralt i plantagen ligger Ajs Oles Plads, hvor der er to sheltere, multtoilet, bålplads og en arbejdsvogn. Stilheden og mørket kan her være ganske intenst. Der er områder med fri teltning i plantagen – se udinaturen.dk for afgrænsning af området.

Tranum Aktieplantage

Lokale beboere stiftede aktieplantagen i 1902 for at tilplante arealer som værn mod blæsten og sandflugtens hærgen. Ruten går over Klithuse Bakker, hvor man på toppen af indlandsklitterne kommer op over trætoppene.

Tranum

I Tranum ligger en brugs og en campingplads. I Langdal Plantage på hærvejsruten nær hundeskoven ligger et shelter. I nærheden af Tranum ud mod Tranum Strand ligger et stort kursuscenter som også fungerer som hærvejsherberg.

Tranum Landsbyråd etablerer i 2018en 11 km vandrerundtur i tilknytning til Hærvejen, som certificeres efter internationale standarder.

En relativt øde etape, hvor du går gennem flere flere klitplantager. Ved Rødhus er man kun den yderste klitrække fra havet, hvor der er mulighed for at få dyppet vandrefusserne.