Hærvejen nye Jelssøerne

Blandt gravhøje, broer og hærvejsspor (Jels - Vojens) (21 km)

Foto: Hærvejen

Turen fra Jels til Vojens går igennem nogle smukke naturområder, som blandt andet Stursbøl Plantage og Oksenvad Hede langs Nørre å. 

Flere steder i Stursbøl Plantage går man på forgreninger af Hærvejen. Da plantagen ligger på højderyggen, hvor kun få vandløb skal krydses, har stedet sandsynligvis været benyttet af den rejsende i årtusinder. Forbindelsen til oldtiden ses specielt af de i alt 70 bronzealderhøje, der ligger i tilknytning til hærvejssporene. Syd for plantagen ligger den gamle Hærvejskro i Stursbøl, der i dag har navnet Café Ellegård og blandt andet huser et Herberg. Også ved Slevad, Bro som ligger lige når du kommer ud af Oksenvad Hede viser Hærvejssporene, at tidlige tiders rejsende også har benyttet overgangen ved Slevad og Oksenvad.

Godt at vide

Her finder du praktiske oplysninger om etapen - kort, etapebeskrivelse og lidt om turens længde, underlag og oplevelser.

Foto: Hærvejen

Distance: 21 km.

Sværhedsgrad: let

Underlag:  skovveje og asfalterede småveje

Natur: En etape der løber gennem skove og åbent land

Lejrpladser: Find dem i Hærvejens app og på udninaturen.dk

 

Natur, kultur og historie

Oplevelser langs etapen

Jels Mølle

Jels Mølle er en stor hollandsk gallerimølle, bygget i 1859. Den har været i brug frem til 1959, hvor den har malet korn til foder, mel og gryn. Jels ...

Jels Pigen

Bronzeskulptur ved Jels Søbad, fremstillet af skolelærer Jørgen Thoms. Skulpturen kom til byen i 1953, da læge H.H. Ravn efter forhandlinger med Ny ...

Jels Kirke

Jels Kirke ligger midt i byen Jels og tæt ved Jels Søerne, og er opført i 1854 som efterfølger for en mindre og noget nedslidt kirkebygning af tilhugg...

Stursbøl Plantage, langs Hærvejen

Stursbøl Plantage udgør i dag et ca. 500 tdr. stort område. Stursbøl Plantage ligger på den jyske højderyg og isens hovedstandslinie – så også i dag g...