Bindeballe Købmandsgård

Bindeballe - Vejen, "Ad gamle hærvejsspor"

Foto: Hærvejen

På turen fra Bindeballe til Vejen vil du opleve to af Hærvejens hovedbyer; Bække og Vejen. På vandreturen vil du blandt andet også passere historiske fund som Hamborggårdstenen, Klebæk Høje samt runestenene ved Bække Kirke og Læborg Kirke.
 

På turen fra Bindeballe til Vejen vil du opleve to af Hærvejens hovedbyer; Bække og Vejen. På vandreturen vil du blandt andet også passere historiske fund som Hamborggårdstenen, Klebæk Høje samt runestenene ved Bække Kirke og Læborg Kirke.


Bindeballe
Inden du forlader Bindeballe, kan det anbefales at besøge den gamle Bindeballe købmandsgård som blev grundlagt i 1897. Her kan du købe lokale specialiteter, og se Danmarks største købmandsmuseum.

Syd for Bindeballe går vandrerruten igennem Spjarupgård plantage, udkanten af Tågelundgård plantage, i vestlig retning mod Nordbæk plantage.

Hamborggårdstenen
Ved Ølgaard Herberg fortsættes mod vest og i landsbyen Fitting drejer vandreruten nu mod syd, hvor man følger en grusvej indtil ruten krydser Kolding-Grindsted Landevejen. Et kort stykke går på en tidligere vejføring, som nu er cykelsti med bevoksning på begge sider og rastepladser. Ruten drejer nu skarpt mod syd og ca. 1 km længere henne møder du Hamborggårdstenen, en vandreblok på 50 tons.  Den stammer fra Ålandsøerne, og er vandret hertil med isen for 15.000 år siden. Sagnet siger, at Harald Blåtand var i færd med at slæbe stenen til Jelling, da han fik at vide at hans søn Svend Tveskæg havde gjort oprør, og derfor lod den ligge. 

Klebæk Høje
Klebæk Høje er et af Hærvejens mest interessante oldtidsminder. For ca. 3000 år siden, i bronzealderen, blev der her anlagt 2 gravhøje, der senere i vikingetiden blev udvidet med en 45 m lang skibssætning. I stævnen af skibssætningen står en runesten fra 900-tallet med indskriften "Revne og Tobbe gjorde disse kumler efter deres moder Viborg". Skibssætningen krydses af hjulspor, der vidner om, at Hærvejen senere har haft sit forløb her.

Bække
I Bække er der mulighed for at handle ind til din videre tur, og i den gamle rutebilstation er der turistinformation i sommermånederne, og en udstilling om Hærvejen. Når du vandrer i Bække så læg mærke til at ruten går forbi den 400 år gamle Kgl. priviligerede Bække Kro. Her kan du også se runestenen foran byens 800-årige kirke, Bække Kirke, som blev fundet i kirkegårdsdiget i 1807. Stenen er dateret til 925, men det vides ikke, hvor den oprindeligt stod. Stenens runer siger: "Tue Ravnsunge og Funden og Gnyble, de tre gjorde Thyres høj". 

Ved Asbo kommer man forbi Mannehøj, som er resterne af en gravhøj fra ældre broncealder. Tidligere markerede rækker af gravhøje oldtidens vejstrøg fra Bække over Asbo til Læborg.

Hundsbæk Plantage
I Hundsbæk Plantage kan du gå en tur op på et af de højeste punkter i Vejen ”Fru Mettes bjerg”. 

En af historierne om bjerget siger, at den unge Fru Mette, som var gift med en herremand forelskede sig i en ung karl, og i hemmelighed mødtes de to på denne bakketop. Affæren resulterede i et barn, og desperat for at skjule affæren for sin mand, dræbte Fru Mette sit barn, og begravede det på bakketoppen. 

Runestenen ved Læborg Kirke
Nord for den 800-årige Læborg kirke står en restaureret runesten. Teksten omtaler en dronning Thyre - et navn, der også omtales på stenen i Bække. Det er dog ikke sikkert, at runerne omtaler en kongelig, idet man i vikingetiden brugte "dronning" som en almindelig hædersbetegnelse. 

Vejen
Hærvejsvandreruten følger den oprindelige Hærvej, der i takt med byens vækst er blevet til Vejen hovedgade. Samtidig er adskillige gravhøje, der lå langs vejen blevet sløjfet. I Vejen kan du se kirken som er opført i 1896 i romansk stil, men på kirkegården kan der ses rester af den oprindelige kirke fra middelalderen. Hærvejsruten går under banen, der siden 1874 har medvirket til, at Vejen er blevet en "storby". 

Du kan også gå en tur på Vejen Kunstmuseum som primært rummer skulpturer, keramik og billedkunst knyttet til byens billedhugger Niels Hansen Jacobsen og en specialsamling fra tiden omkring 1900. Museet har fri entré. I Vejen er der også mulighed for indkøb til din videre vandretur på Hærvejen.

TIL NÆSTE ETAPE: VEJEN - JELS