Vandløb langs Hærvejen

Vandløb langs Hærvejen

Hærvejens placering har rod tilbage i istidens udformning af landskabet. Efter istiden fik vandløbene på hver side af isranden frit løb enten mod øst eller vest. Området mellem de øst- og de vestvendte vandløb kaldes vandskellet. Her var det nemmest at komme tørskoet gennem Jylland, og derfor var det langs vandskellet, at Hærvejen opstod.

Langs Hærvejen er der derfor mange åer, kilder og vandløb, som har sit udspring. Det største er Skjern åens og Gudenåens kilder, hvor de to store vandløb starter få hundrede meter fra hinanden og løber henholdsvis mod øst og vest. 

Del denne side