©  Foto:

Vingsted Sø - teltplads

Teltpladsen ved Vingsted Sø er placeret overfor søen i kanten af bevoksning ud mod åbent areal. Toilet og vand kan benyttes ved toiletbygningen i forbindelse med det nærliggende jernaldermiljø. 

Vingsted Sø hører til en af landets spændende våbenoffermoser fra jernalderen. På arealerne ned til Vingsted Sø er der opført rekonstruerede huse fra jernalderen. Vingsted Historiske Værksted driver og anvender området til undervisning for skoleelever. Området er offentligt tilgængeligt, men vis hensyn, specielt hvis der foregår undervisning.

Det er muligt at anskaffe brænde ved teltpladsen. Brænde må sankes fra skovbunden i den omkringliggende skov.

Beliggenhed
Ved Vingstedcentret følges Bindeballestien (regionalrute 36) mod øst til p-pladsen, hvor der henvises til søen. Pladsen ligger 300 meter fra naturstien.

Booking
Overnatning er gratis. Pladsen passes af Vejle Kommune.

Kontakt: Naturstyrelsen Trekantområdet, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543000.