©  Foto:

Vindblæs Kirke

Vindblæs Kirke, med sin middelalderlige arkitektur og rolige atmosfære, er en historisk perle i Himmerland.

I Vindblæs Kirkes tårnmur ses en spændende billedhvader på næsten en meter.
Den særprægede figur er vel tænkt som en løve, men det er usikkert, hvorfor stenen er vendt med bunden i vejret. En gammel tradition fortæller, at dommedag kommer, hvis stenen bliver vendt om.

I vestpulpiturets felter ses en række fine malerier med bibelske motiver. Altertavlen skildrer korsfæstelsen og er malet af A. Dorph.

Prædikestolen er fra 1626 og har allegoriske billeder af dyderne.

Kirken åbnes gerne efter aftale med graveren.