©  Foto:

Vandkunsten på Torvet i Jels

Af vandkunsten på Torvet i Jels springer både vand og en god historie om, hvordan et kunstværk kan forandre sig. Der er fine bænke lige ved vandkunsten, så nyd lyden af vand og historien om, hvordan istiden har formet landskabet ved Jels. 

Vandkunsten på Torvet er skabt af keramiker Lene Kersting, som bor i Jels. Vandkunsten var hendes afgangsprojekt fra Designskolen i Kolding i 1994 og er opført i 1995.  

Kunstnerens inspiration 
Inspirationen til vandkunsten er de granitsten, der kom hertil med smeltevandet fra istiden. Jels ligger for enden af en smeltevandsflod, så stenene ville have kunnet været havnet lige her - helt naturligt.

Alle sten - modulerne - har samme grundform, men er ”landet” på forskellige kanter eller sider, så de fremstår meget forskelligt. Præcis lige så tilfældigt som isen ville have efterladt dem. Stenene er slebet runde i formen og glatte i overfladen i forbindelse med den lange rejse nordfra. Stenene er samlet som en gruppe på trods af deres forskelligheder. 2 er strandet lidt uden for gruppen, men fungerer alligevel som en del af helheden. De 3 vandfordybninger symboliserer Jelssøerne: Jels Oversø, Jels Midtsø og Jels Nedersø og vandløbene, der forbinder dem. De 3 vandsøjler skal symbolisere fortid, nutid og fremtid. Mellem granitbrostenene på vandkunsten er der nedsat brosten af stentøjsler, der viser forskellige kendetegn for Jels: Istidsjægernes pilespidser (zinken fra Hamburgkulturen), 2 svaner, en stor gedde, Jels Mølle m.m.

Den ovale grundform er bevægelse. Modulerne er også formet med tanke på, at børn gerne må lege på dem og blive nysgerrige på historien, eller voksne kan måske sidde og hvile lidt inden turen går videre langs Hærvejen.

Transformationen
I første omgang var der ikke økonomi til at udføre vandkunsten i granit, som den var tænkt, og derfor blev den lavet af højtbrændt stentøj af keramiker Lene Kersting. Med tiden gav frost vandsprængninger på modulerne. Efter nogle år var der penge i den tekniske afdeling i Vejen Kommune til renovering, hvorefter stenhugger Jan Hemmsen fik opgaven. Han huggede og sleb nye moduler efter kunstnerens vejledning og grundide. Der blev så her brugt forskellige typer af flot granit fra nordiske lande.

Afstande
Hærvejens vandrerute 0 km
Hærvejens cykelrute 0 km