©  Foto:

Thise Kirke

Kirken ligger smukt og synligt på et af Sydvestvendsyssels højeste punkter på en bakkeø, Kirkebakken. Thise Kirke kan ses i mange kilometers afstand.

Romansk kvaderstenskirke fra 1100-1200 tallet.

Kirken har muligvis afløst et gammelt hedensk offersted for guden Tyr. Navnet Thise var tidligere Thyse - Thyrs sted. Snart blev Thise kirke ret kendt. Kirken fik navnet ”Vor Frue Kirke”.

Den var i middelalderen viet til Vor Frue, som er Jomfru Maria.

Den store betydning, som Jomfru Maria har haft gennem det meste af kirkens historie, stammer ikke fra Bibelen. Snarere er den vokset ud af et behov for en kvindelig eller moderlig side af kristendommen. Hun fungerer som symbol på lydighed, renlighed og tro.

Navnet "Vor Frue Kirke" hænger også sammen med ”Vor Frue Kilde” - en naturlig kilde, der udsprang lidt vest for kirken, og som efter sigende sprang med undergørende vand. Kilden springer ikke længere og ligger ikke frit tilgængelig, men gennem en låge i kirkediget vest for tårnet fører en sti ned til stedet, og her har Historisk Samfund i 1921 rejst en sten for at markere dens udspring. Omkring kilden opstod snart et såkaldt kildemarked, der holdtes hvert år i Thise bakker helt op til ca. 1915.

Prædikestolen i Thise Kirke er antagelig skænket kirken i 1588 sammen med de to alterstager.

Kirken har gennemgået en omfattende renovering, som blev færdiggjort i 2005.