©  Foto:

Skillingbrokilden og Thingbækkilden

På vestsiden af gravlevdalen finde du de 2 artesiske kilder, Skillingbrokilden og Thingbækkilden.

Flere af kilderne på vestsiden af Gravlevdalen har tidligere givet vand til dambrug, som nu er blevet nedlagt. De eneste kilder i området, som stadig benyttes til fiskeopdræt, er kilderne ved Skillingbro og Thingbæk.

Skillingbro Kilde ligger bag Skillingbro Naturskole. Kilden er en såkaldt artesisk brønd. Navnet henviser til Artois, en provins i det nordlige Frankrig, hvor man allerede i 1100-tallet ved hjælp af nedbankede rør fik grundvand under tryk til at springe. Her er der altså tale om en menneskeskabt kilde, og når vandet springer, skyldes det et vandstandsende lag inde i bakken bag kilden. Det er en membran af al eller ler, som stuver vandet højere op i bakken end det rør, der perforerer membranen nedenfor. Derfor er der tryk på vandet, og typisk springer vandet op i luften – ud af røret.

I samme område som Skillingbro Kilde lå tidligere Park-kilden, der leverede vand til bryggeriet Urban i Aalborg. Det rene vand blev brugt til fabrikation af Park citronsodavand. Efter anlæg af rute 180 er det usikkert, om den tidligere Park-kilde og Skillingbro Kilde er identiske. Dog er det sikkert, at det grundvand, som løber og har løbet i de to kilder, er det samme.

Skillingbro Kilde leverer i dag vand til et økologisk museumsdambrug med begrænset produktion. Kilden giver 25 liter vand pr. sekund. Det vand, der ikke bruges til dambruget løber via en restaureret bæk mod Lindenborg Å. Skillingbro Naturskole bruges af Rebild Naturskole samt til foreningers møder og kurser.

Thingbæk Kilde med omkring 35 liter i sekundet ligger ved Rebildcentret og er en artesisk kilde. I forbindelse med denne kilde er der også et dambrug, og i gamle dage lå også her en vandmølle.

Rebildcentret er i skrivende stund ved at etablere Danmarks Kildecenter.

Del af teksten er af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.

GPS-koordinater:
Skillingbrokilden:
DMS 56°49'38.5 N 9°48'36.6 E
DD 56.827367 9.810167

Thingbækkilden:
DMS 56°49'55.5 N 9°48'41.2 E
DD 56.832083 9.811433