©  Foto:

Signalmasten

Signalmasten i Lønstrup er et vartegn og havde i sin tid til formål, at advare fiskerne på havet om uvejr.

Signalmasten i Lønstrup var tidligere én blandt mange master langs den jyske vestkyst. Masterne havde til formål at advare fiskerne på havet, når et uvejr nærmede sig, og brændingen ved landingsstedet blev for kraftig.
Når der blev hejst 1 kurv i masten, betød det, at uvejret tiltog, og at der kunne være fare ved landingen. 2 kurve i masten advarede fiskerne om, at de hellere måtte blive uden for revlerne og afvente redningsbådens ankomst. I roredningsbådens tid før 1927 betød det også, at redningsmandskabet skulle indfinde sig ved redningshuset. Når den tredje kurv blev hejst, vidste fiskerne, at redningsbåden var på vej.
I begyndelsen af 1970'erne planlagde Fiskeriministeriet en nedtagelse af kystens signalmaster. I Lønstrup fik turistforeningen lov til at beholde masten som et vartegn for byen.
Signalmasten i Lønstrup er 15 meter høj og har flere gange været offer for lynnedslag.