Hærvej

Rold Kildebæk


Lille Skovkilde ligger i den sydlige del af Rold Skov. Kildebækken har et stærkt fald og derfor en særdeles høj strømhastighed. Bækken er det eneste vandløb i Danmark, der har karakter af en bjergbæk. Den strømelskende fauna er da også rigt repræsenteret. Ved udspringet, og i kildens øvre del, løber vandet gennem et tæppe af nedfaldne blade.