©  Foto:

Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Gudenåens Udspring

Oplev det fantastiske naturområde omkring Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Gudenåens Udspring med smukke vandreruter, et gammelt badeanlæg og et rigt dyreliv. Rørbæk Sø er beliggende tæt på Jyllands højderyg, hvor også Hærvejen krydser ådalen. Rørbæk Sø byder på naturskønne områder med skove, engområder, plantager og hedearealer, samt Tinnet Krat og Kollemorten Krat, der udgør nogle af landets største områder af egekrat; Danmarks oprindelige skove.

Rørbæk Sø er beliggende tæt på Jyllands højderyg, hvor kilderne af landets to største åer - Skjernåen og Gudenåen - udspringer i samme dalstrøg med få hundrede meters afstand. Samme sted krydser Hærvejen - Jyllands hovedfærdselsåre gennem årtusinder - ådalen midt i vandskellet.

Rørbæk Sø er en udpræget langsø opstået i istiden. Søen omkranses i hele sin længde af skov og stejle skrænter med lyng og enebærbuske. I vestenden rejser et bakkedrag sig på langs i søen med bankerne Fårebanke og Kælderbanke. I søen findes bl.a. gedder, brasen og den sjældne søørred, og i efterårs- og vintermånederne samles mange svømme- og dykænder. Der er rådyr og kronvildt i området og vandet tiltrækker mange forskellige fuglearter som vandstær, isfugl og fiskeørn. 

Gudenåen er Danmarks længste vandløb, og det nærmeste vi kommer en "rigtig" flod. 160 km bliver det til - fra udspringet i Tinnet Krat, og til åen bliver ét med Randers Fjord. Helt tilbage til oldtiden har Gudenåen været en af Jyllands hovedveje med landsbyer langs floden. Det var især tørv, og senere mursten og mergel, der blev transporteret. 

På engen ved Gudenåens udspring, stikker gamle betonfundamenter op gennem græsset. Det er rester af et badeanlæg fra 1930erne, der udnyttede det friske kildevand. Badeanlægget med svømmebassiner, en fontæne med rindende kildevand og en kaffepavillon var en stor attraktion, men måtte lukke efter en badeulykke kort efter Anden Verdenskrig.

Længere mod syd på Hærvejen efter Øster Nykirke ligger resterne af et gammelt voldanlæg, Margrethe Diget, noget afsides i midten af skoven. Det stammer fra tiden, da Danmark endnu var opdelt i mindre kongedømmer.

Det naturskønne område, der omgiver Rørbæk Sø, byder på skove, engområder, plantager og hedearealer, samt Tinnet Krat og Kollemorten Krat, der udgør nogle af landets største områder af egekrat; Danmarks oprindelige skove. Den magre jord og den stride blæst har sat sit tydelige præg på de små, krogede, forvredne egetræer.

I området findes bål- og grillplads og Put & Take. Syd for Rørbæk Sø ligger Ballesbækgård Besøgscenter med toilet, handicaptoilet, bål- og grillsted samt borde og bænke. Lystfiskeri fra bredden af Ballesbækgårds jord er tilladt og gratis. 

Et net af markerede stier, bl.a. en handicapsti, fører rundt i området. 

Sagnet om Gudenåen
Sagnet siger, at Gudenåen har fået sit navn efter en ustyrlig fyr, der hed Gudar. Han kidnappede pigen Else fra hendes fars hus i Tinnet Krat, hvor åen har sit udspring. 

Gudar bandt pigen til en kærre og for at forvirre forfølgerne, kørte han i indviklede sving og slyngninger. Men pigens far søgte hjælp hos en klog mand i Tørring, som kaldte bække og kilder sammen og bad dem om at vise vej. Vandet nåede Gudar ved Randers Fjord. Gudar og hesten druknede, mens den skønne Else slap fri.