©  Foto:

Ridning i Rold Skov

Der er fri ridning overalt i den nordlige del af statsskoven Rold Skov undtagen på gravhøje og andre fortidsminder. I denne del af skoven gælder kun de almindelige regler.

I skovens sydlige del, syd for en linie ca. fra Skovridergården Mosskovgård i øst til skovløberstedet Mørkehus i vest (1,5 km syd for Rold Storkro) er ridning imidlertid kun tilladt ad de afmærkede spor (afmærket med gul hestesko). I denne del af skoven ønskes ridningen af hensyn til faunaen (bl.a. kronvildtet) begrænset.

Find ridekort her. 

God rytter kodeks: 

Rid hvor du må

 • Ridning er tilladt i skovbunden og på stenlagte veje og stier bredere end 2,5 meter.
 • Det er ikke tilladt at ride på markerede mountainbike-, vandre- og skiruter o.l. uden for skovvejene, samt på fortidsminder, gravhøje og diger.  
 • Hestevognskørsel er tilladt på alle skovveje.

Rid ansvarligt 

 • Skån sporet og spring i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.
 • Rid sammen, husk telefon og 112-app.
 • Rideruterne er fælles med andre spor flere steder.
 • Brug de anbefalede P-pladser.

Vis hensyn

 • Rid roligt når du møder andre skovgæster.
 • Rid i midten på grusveje eller i rabatten.
 • Smid ikke dit affald i naturen.
 • Gør ikke ophold og efterlad ikke hestepære o.l. på steder, hvor andre skovgæster opholder sig. 

Hvis du har lyst til hestevognkørsel kan du også booke en tur med hestevogn. 

Book hestevognskørsel her...