Hærvej

Rebild Bakkers natur, kultur og historie

Lørdag den 2. oktober kl. 13.00-15.00

Som start på turen får du historierne om bygningerne ved parkeringspladsen på toppen af Rebild Bakker. Ved indgangen til Rebild National Park hører du både om minder fra 2. verdenskrig og udvandringen til Amerika. På Rebild Bakkers højeste punkt ser vi de specielle troldetræer og nyder en fantastisk udsigt over Gravlev Ådal og hører om landskabet. På vej ned ser vi over på krybskytten Lars Kjærs hus, og i bunden af bakkerne fortælles om kilder, træer og buske samt den navnkundige skovrider Jens Hvass. På vejen op standser vi ved 4. juli-festpladsen og går til sidst forbi den nye Max Henius’ bålhytte.

Varighed: Traveturen er ca. to timer.

Distance/terræn: Kuperet terræn. Ikke egnet for gangbesværede og barnevogne.

Pris: 70 kr.

Mødested: Ved RebildPorten, Rebildvej 25A, 9520 Skørping

Praktisk information: Husk fornuftigt fodtøj, påklædning efter vejret og evt. noget at drikke. 

Guide: Peter Henneby

Tilmelding: Indbetaling på MobilePay 20813426 eller send SMS ved tilmelding.

 

Turen er i forbindelse med Vandringsweekenden 2021 i Rebild - se og læs hvad du ellers kan opleve i denne weekend som står i vandringens tegn.