Ravningbroen

Harald Blåtands folk anlagde en mægtig bro over Vejle Ådal i 979. På fundstedet i Ravning Enge kan du se en rekonstruktion af to brohoveder. Ravningbroen var Danmarks længste bro, indtil åbningen af den gamle Lillebæltsbro i 1935.

Den originale bro var 760 meter lang og cirka 5,5 meter bred og havde en bæreevne på fem-seks ton. Den bestod af 1700 stolper, 800 skråstivere og tømmer til kørebanen. I den tidligere stationsbygning fra Vejle-Vandelbanen, som ligger få meter fra rekonstruktionen, kan man se en udstilling om broen, fund og udgravninger. Her kan du også læse om banen og stationen.

Ravningbroen er en del af VejleMuseerne. Der udsendes hver måned en flyer, der fortæller om månedens aktiviteter. Flyeren kan fås på turistkontoret og på museer og udstillingssteder. Den kan også læses på www.vejlemuseerne.dk.