©  Foto:

Mastrupsøerne

Mastrupsøerne er et skønt udflugtsområde. Ialt 4 søer danner området Mastrupsøerne. Her er stisystemer til skønne gåture, og et dejligt sted at medbringe en madpakke og tage på familietur. 

Om projektet

Naturområdet ved Mastrup Søerne er et projekt, som udspringer af vandplanerne, hvor Rebild Kommune er forpligtet til at adskille vandløb og søerne. Projektet er siden udviklet til et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Rebild Vand & Spildevand A/S. Projektet omfatter etablering af nyt vandløbstracé, to nye regnvandsbassiner, en rentvandssø, samt rekreative områder. Anlægsperioden forventes at starte i april/maj 2022, hvor søernes vandspejl sænkes, og slutte til januar 2023.