Hærvej

Laus Gades Bøg - stub


Laus Gades Bøg
 stod øst for Urskoven i Buderupholm Statsskovdistrikt.

Indtil omkring år 2000 kunne man se et af skovens navnkundige træer, Laus Gades Bøg.

Nu står kun stubben tilbage.

Bøgen er opkaldt efter en nidkær skovfoged, der var kendt viden om for sin energiske indsats mod krybskytter.
Efter sigende tog de en aften en ubehagelig hævn. De fangede Skovfogeden - Laus Gade - og bandt ham til bøgen og lod ham stå der en lang, kold vinternat.