©  Foto:

Læborg Kirke

Læborg Kirke ligger højt på en bakkeskråning i den sydlige udkant af landsbyen Læborg klods op ad Hærvejen. Kirken har oprindeligt ligget forholdsvist frit og har været et vartegn for de rejsende på den gamle Hærvej, og ifølge historiebøgerne også for de søfarende på Vesterhavet.

Læborg Kirke er en romansk kvadrestensbygning med halvcirkelformet apsis, kvadratisk kor og skib samt tårn tilføjet i senmiddelalderen. Tårnet var oprindeligt højere, nemlig 17,5 m, men efter at tårnet styrtede sammen i 1818, blev det genopført i de nuværende 13 meters højde. Nordsiden af skibet er velbevaret. Præstedør i kortes sydside er muret til med kvadre. Præstestolen er dejet af en 800-årig egebjælke fra kirkeloftet. Kirkens Lystræ er udført af kvindesmeden Gitte Christiansen. Kirkeskibet er en model af Fregatten Jylland. 

Kirkegården, der næsten er kvadratisk og indrammet af stendiger, rummer den store Læborg runesten. Stenen er blevet flyttet til kirkegården fra sit oprindelige findested. Ved kirkegårdens sydvestlige hjørne har der været en helligkilde, men kilden er væk nu på grund af dræning. Bemærk på kirkegården også mindestenen for en drukneulykke i bækken ved kirken. Stenen er udført af Niels Hansen Jacobsen fra Vejen. Lige syd for kirken står mindesten over Niels Termansen, der fik tilnavnet Danmarks lærdeste bonde. Han voksede op i Gammelby tæt ved Læborg men i trange kår, hvor der ikke var råd til uddannelse. I stedet lænede han sig af områdets præster og Rødding Højskole. Han engagerede sig i den sønderjyske sag, og er der er en mindesten for ham i Skibelund Krat. 

Sagn fortæller, at tømmeret til Læborg Kirke kommer fra skoven ved Hundsbæk. Denne skov blev brændt af for at forjage en lindorm, der dog lagde sig omkring kirken, indtil det lykkedes at dræbe den.

Kirkegården
Kirkegården omkring Læborg Kirke er ved at blive moderniseret. Der bliver lavet nye urnegravsteder, gravpladser samles omkring selve kirken, der laves nye græsarealer til gravsteder og ledige gravsteder plantes der stauder eller bunddække. Lettere pasning er et nøgleord.