©  Foto:

Kongeåstien

Kongeåstien er en afmærket vandresti langs den gamle grænseå Kongeåen. Du går helt tæt ved åen i bunden af den brede Kongeådal. 

 

Gå en tur langs med Kongeåen på Kongeåstien. Her kommer du uhørt tæt på en dramatisk del af Danmarks historie, for Kongeåen har været grænseegn i flere forskellige perioder, senest fra 1864 til 1920, hvor den skilte Kongeriget Danmark fra Kejserriget Preussen. Du kommer også helt tæt på selve Kongeåen, for trampestien går på lange strækninger lige ved siden af åløbet. Det tætte følgeskab med Kongeåen giver mulighed for at opleve noget af Danmarks mest unikke natur. Du skal være opmærksom på, at der i periode med megen regn kan være ret høj vandstand i åen, hvorfor der kan være strækninger på stien, der vanskeligt farbare. 

Hvor svær er ruten?
Gåturen er karakteriseret ved at henlagt til hovedsageligt ujævnt underlag hvor vandresko er en fordel. 

Faciliteterne langs Kongeåstien, f. eks. broer, shelters, infostandere, kanopladser etc. er specialdesignet i forbindelse med Kongeåsti-projektet. Alle elementer er lavet i ubehandlet egetræstømmer, så det matcher naturen i den fredede Kongeådal.

Praktisk
Ruten udgøres primært af trampestier, så det solide fodtøj skal tages på. På visse tider af året kan der være fugtigt på strækningen. Stien er helårsåben, men i og efter regnfulde periode kan stien være svær at følge. Flere steder på turen krydses åen via 8 nybyggede broer og overgange. Strækningen er tydeligt afmærket med Kongeåstiens standere, og ruten er afmærket fra vest mod øst, men kan sagtens gås modsat. Underlaget er primært græs, eng, og markveje og enkelte steder asfaltveje med begrænset trafik. Ruten er ikke barnevogns- og kørestolsvenlig. På en række udvalgte punkter langs med stien er der mulighed for digitalt at få mere at vide om både historien og naturen. Disse steder er der desuden hotspots med WIFI-adgang. Kongeåstien er i alt 67 km fra starten ved den østligste grænse af Vejen Kommune og til Kongeåslusen ved Vadehavet. Strækningen i Vejen Kommune fra øst til Villebøl er 35 km. Undervejs er der flere muligheder for at lave kortere rundture. Endvidere er der flere steder muligheder for at gøre sig interessante svinkeærinder. Der er langs ruten etableret velfungerende parkerings- og opholdspladser.

Det er ikke tilladt at have hund med på turen, heller ikke selv om den er i snor. Størstedelen af Kongeåstien går over private arealer, så som gæst vil vi gerne bede dig om at respektere dette ved at kun færdes til fods - altså dine egne fødder - og følge den afmærkede rute, respektere de græssende dyr og kun sove på de anviste shelterspladser.

Der er udgivet en folder om Kongeåstien, og folderen kan hentes i de folderkasser, der er ved alle de digitale infostandere.

Strækninger langs stien- nedstrøms, dvs. fra udspring til udløb, numre henviser til kortet i Kongeåstiens folder:
Startpunkt: Røddingvej (landevejen fra Vamdrup mod Skodborg/Rødding) til Skudstrup Shelterplads:3,7 km
Skudstrup Shelterplads - Knagmøllen: 2,3 km 
Knagmølle (25) - Vejen Fodboldgolf (ml 24 og 25): 1,5 km 
Vejen Fodboldgolf - Frihedsbroen: 3,1 km 
Rundrute med udgangspunkt i Frihedsbroen: 7,92 km
Frihedsbroen (22) - Foldingbro (15): ca 7,5 km
Foldingbro - Villebøl: 10,28 km
Rundtur ved Skelhøj: 12,79 km
Hjortlund - Plougstrup: 17,12 km
Jernvedlund - Gredstedbro: 20,53 km
Gredstedbro - Vilslev: 22,37 km
Vilslev - Kongeåslusen: 7,92

Er du på kanotur - kanosejlads-distancer: 
Andst Bro - Vejen Fodboldgolf: 4,8 km
Vejen Fodboldgolf - Frihedsbroen: 3,8 km
Frihedsbroen - Foldingbro: 8,5 km
Foldingbro - Nielsby: 4,6 km
Nielsby - Villebøl: 7 km