©  Foto:

Kongeåen, lystfiskeri

Få store fiskeoplevelser ved Kongeåen. Mulighed for at fange både hav- og bækørreder og laks. Mange steder at kaste snøren ud fra. 

Kongeåen er en af de få store åer i landet, hvis forløb er forholdsvist uberørt. Der er ikke gennemført vandløbsreguleringer på åen. I 1980 gennemførtes en større fredning af Kongeådalen.  Fra 1864 til 1920 udgjorde Kongeåen, på et langt stykke, statsgrænsen mellem Danmark og Tyskland.

Kongeåen er kendt for den fine opgang af havørreder. Der fanges hvert år mange store hav- og bækørreder i åen. Sportsfiskerforeningerne ved åen arbejder også med at få skabt en stamme af laks og stalling, hvilket allerede har givet resultat, idet de første laks er fanget i åen. Dette er med til at gøre Kongeåen til et attraktivt fiskevand.

Vejen og Omegns Sportsfiskerforenings fiskeret gælder fra vestsiden af Knagemøllens skel, og fortsætter nedstrøms, i retning mod Foldingbro, en strækning på 7 km. Fiskeretten gælder dog kun for sydsiden.

Såvel sydvest for broen ved Skodborghus, som ved Knagemølle og Frihedsbroen er der gode parkeringsmuligheder.