©  Foto:

Janum Kjøt Vandreblok

Nær Brovst findes Jyllands største vandreblok. En vandreblok er en type sten, som kun findes som grundfjeld i et mindre område, og som er blevet ført med af indlandsisen under istiden.

Janum Kjøt består af gnejs og granit. Den måler 7 meter i længden, 4 meter i bredden, og største højde er 3,5 meter.

Et sagn fortæller, at en trold fra Øland blev så arrig over byggeriet af Lerup Kirke, at han tog til Limfjorden og fandt den største sten, han kunne finde, for derefter at kaste den mod kirken.

Virkeligheden er imidlertid en anden. Stenen menes nemlig at være ført til Danmark fra Norge under den sidste istid. Hvis man ser godt efter på Janum Kjøt, finder man pude-korrallav (Stereocaulon evolutum), som er meget almindelig bevoksning på klipper i hhv. Norge og Sverige, men som kun findes få steder i Danmark.

Stenens oprindelse kan derfor stedfæstes ganske nøje. I starten af 1960’erne var det meningen, at stenen skulle sprænges i stykker for at blive brugt til skærver, men pga. et initiativ fra en lokal skolelærer blev stenen reddet og gravet helt fri i 1963.