©  Foto:

Jættestuen Blakshøj

Blakshøj lidt uden for Frederikshavn er Danmarks nordligste jættestue. Jættestuen har tidligereværet et gravkammer. Den blev bygget for 5200 år siden og stadig brugt som gravplads i bronzealderen mere end 1400 år senere.

Kammeret er et af Danmarks største og smukkeste oldtidsmindesmærker og det eneste bevaret af sin slags i Vendsyssel.

Kammeret er 4,5m højt, indvendig 8m langt og 2,2m bredt. Femten sten udgør væggene hvorpå der ligger fem dæksten. Blakshøj Jættestue blev udgravet første gang i 1882, hvor man fandt stenmejsler og en flint kniv. I den forbindelse blev gravhøjen fredet.

I 2009 valgte man at lægge et membran ud over gravhøjen og derefter dække med jord og græs, så det så naturligt ud igen. Dette blev gjort, fordi der var meget fugtigt i selve grav kammeret.