©  Foto:

Hjertesti ved Fyrkat Engsø - Hobro

Fyrkat Engsø og Onsild Ådal er et fantastisk naturområde tæt på Hobro by. Her er der et rigt dyreliv, søer, åer, fauna og et hav af forskellige fuglearter. 

Den nyetablerede hjertesti tager jer rundt i naturen, ad både trampestier og grusveje. 

Fra parkeringspladsen ved Vikingeborgen Fyrkat (Fyrkatvej 45) går I ad grusvejen (Thostrup Hovgårdsvej) helt op til jernbaneviadukten på modsatte side af Engsøen. Neden for viadukten fortsætter I ad grusvejen (stadig Thostrup Hovgårdsvej), som følges frem til Aalykkevej, hvor der drejes til højre i retning mod byen.

Efter ca. 50 meter drejes igen til højre ad grusvejen op gennem et lille skovområde, hvor man ved at følge pilene når frem til et kolonihaveområde. Dette passeres og sti-pilene viser nu ned mod stien, der fører over til stiforløbet ved Onsild Å. Herfra følges stien langs åen tilbage til Vikingeborgen Fyrkat.

De opsatte pile viser også, hvordan man går den modsatte vej rundt om Fyrkat Engsø.

 

Fyrkat Engsø

Fyrkat Engsø er et bynært naturområde i Onsild Ådal mellem byen Hobro og Vikingeborgen Fyrkat.

Den blev genskabt i 2009 som led i et projekt, der skulle rense vandet fra Onsild Å for næringsstoffer ved at lade en del af vandet strømme gennem søen. Samtidig skulle sø-projektet give en rigere og mere natur i ådalen.

 

Gå i vikingernes fodspor 

Det er ligeledes her, at I finder en anden dejlig natursti - Fyrkatstien, der forbinder Vikingemuseet Fyrkat med Hobro by.

I Vikingetiden strakte Mariager Fjord sig hele vejen ud til Fyrkat. Fyrkatstien følger derfor vikingernes gamle vandvej ind til borgen. 

På Fyrkatstien får I det hele med. Her er tilmed opsat skilte, så I kan følge ruten, der tilmed fører jer op til Stormandens gård på Vikingemuseet Fyrkat.

Læs mere om Fyrkatstien her!

 

Hærvejen og Mariagerfjordruten 

For en rundtur, kan vandreruterne kombineres med en dejlig cykeltur i området. Fyrkatstien forbindes både med Hærvejens og Mariagerfjord-ruten Rute 32. Begge ruter løber forbi Fyrkat.