Hasseris skov

Foto: VisitAalborg
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Nørholmsvej

9000 Aalborg

Kontakt

E-mail:aalborg@aalborg.dk

Telefon:99 31 31 31

fax:99313132

Hasseris Skov er omgivet af strandenge, dyrkede marker og afgrænses mod nord af Limfjorden og af Hasseris Å mod syd. Hasseris Skov er en bynær skov, hvor der er god adgang fra Limfjorden og Hasseris Å.

Midt i Hasseris Skov ligger der en gammel værnskov, der blev plantet for at skærme mod vestenvinden. Sidenhen er den blevet udvidet, primært mod vest.

I skoven yngler bl.a. brushaner og fjord- og havterner. Hasseris Skov indgår som en vigtig grøn korridor for dyr og planter mellem Restrup Skov og Limfjordsstrandengen. 

Adresse

Nørholmsvej

9000 Aalborg

Facilities

Naturpark

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af