©  Foto:

Fiskeri i Rebild

Åer og søer i Rebild byder fiskerne velkommen og der er gode muligheder for selv at fange aftensmaden og samtidig opleve en enestående natur. Læs mere om lystfiskeri her. Men husk at hvis du er mellem 18 år og 65 år skal du altid have fisketegn. Køb dit fisketegn her

Fiskesøer som kræver fisketegn for alle mellem 18 og 65 år, men er gratis for personer under 18 eller over 65 år:
Mastrupsøerne i Støvring er velegnede til en udflugt og her kan fiskes bækørred, gråskalle, ål. Om vinteren trækker havørrederne op i søerne. Der er holdeplads ved søen. 
Hornum Sø er kendt for aborre- og geddefangst samt mulighed for at nyde et fantastisk fugleliv. Der er en naturlegeplads i forbindelse med søen. 
Nordøst siden er ejet af Rebild Kommune (sydvest siden ejes af lodsejere, og her er der ikke frit fiskeri) 
Den store sø i Suldrup ca.11 km fra Støvring. Største dybde i søerne er 1,8 m og her kan fiskes Karusse, gråskalle, rudskalle. 
Søen er forurenet og derfor lever der primært skaller i søen. 
Mossø ligger syd for Skørping, ved Jamborettepladsen og her kan fiskes gedde, aborre, skalle, ål. 
Søen er ejet af Skov- og Naturstyrelsen Himmerland. 
Store Økssø med Handicapsti ned til og rundt om søen ligger syd for Skørping og her kan fiskes gedde, aborre og ål. 
Søen er ejet af Naturstyrelsen Himmerland. 
Parkering: P-plads 200 m fra søen. 
Gravlev Ådal: Der er nu åbnet for frit fiskeri på 2 strækninger af Lindenborg Å. Der kan være tyr i hegnet på den ene strækning. I åen kan fiskes ørred og havørred.

Følgende fiskevande kræver fiskekort som købes hos lokale sportsfiskerforeninger:
I Lindenborg Å findes havørred, bækørred og regnbueørred, og åen er kendt af lystfiskere vidt omkring. I de mange sving står fisk og venter på at blive fanget, og samtidig er der en fantastisk udsigt til Rold Skov på begge sider. 
Simested Å er et af Danmarks bedste vandløb med havørreder, og den er særlig kendt for sin berømte stamme af særligt store, selvreproducerende havørreder. 
Åen, der er 3-8 m bred med moderat til god strøm, er et meget rent vandløb med mange slyngninger og dybe huller. Omgivelserne er eng og uopdyrkede arealer. 
Lerkenfeld Å udspringer ved Mejlby syd for Rold Skov, og  efter et løb på godt 30 km udmunder den i Louns Bredning i Limfjorden. Lerkenfeld Å løber gennem et typisk og meget smukt, Himmerlandsk landskab med tætte bakker, og i en relativt smal ådal på langt størstedelen af sit løb. 
Åen er højt kvalificeret som biotop for ørredens gydning og opvækst. Bredde på dagkortstrækningen er 6 -10 meter, moderat til jævn strøm. Fiskearter: Her er havørred, bækørred, regnbueørred og ål. Desuden kan du i det tidlige forår og det sene efterår træffe fine Limfjordssteelheads i Lerkenfeld Å.

Fiskeri i søer og åer:
Selvom det kan fristende bare at stille sig op ved en af Danmarks mange søer og åer og begynde at fiske, så gør det ikke uden fiskekort og fisketegn! For det meste er fiskeretten i søer og vandløb nemlig privat, men den bliver tit lejet ud til lokale lystfiskerforeninger. Ønsker du at fiske sådanne steder, vil du, udover det obligatoriske fisketegn, også skulle købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand.
Et dagkort koster fra DKK 40-150 og et ugekort fra ca. DKK 100-350 og vil også kunne fås ved henvendelse til den lokale sportsfiskerforening. Køb dit fiskekort gennem Støvring Lystfisker Fiskekort til bl.a. anviste strækninger af Lindenborg Å her. Eller følg denne side for at bestille  bestille dagkort/weekendkort/ugekort og årskort til flere tilmeldte fiskevande i Danmark hjemmefra. Du har som lystfisker pligt til selv at undersøge evt. fiskerestriktioner og fredningsbestemmelser. Oplysninger herom vil du ofte kunne få der, hvor du løser dit fiskekort. Adresser på nærmeste lokale sportsfiskerforeninger, oplysninger om mindstemål, etc. kan fås hos:
Danmarks Sportsfiskerforbund

Hjemmesiden www.sportsfiskeren.dk
E-mail:post@sportsfiskerforbundet.dk

Put & Take fiskeri:
Et oplagt udflugtsmål for lystfiskere er Volstrup Fiskepark og Buderupholm Fiskesøer, der drives som put and take søer. 
Volstrup Fiskepark drives som put and take sø. Fiskeparken blev anlagt i ådalen lige vest for Volstrup i 1993, og er således beliggende i et utrolig naturskønt område med en smuk udsigt over Simested ådal. Området var tidligere en del af et engområde med flere naturlige væld, der nu forsyner søen med frisk vand. 
Der udsættes dagligt regnbueørreder fra 350 gram helt op til 10 kilo, men der kan også fanges andre ørredtyper samt ål. 
Der er plads til både familien på udflugt, lystfiskeren med ambitioner om mere end en fisk og den desperate mand der mangler nytårsfisken. Fælles for alle er, at man tager hjem med en god naturoplevelse og stor portion frisk luft. 
Volstrup fiskepark er åben året rundt. Om vinteren kan  søen holdes isfri med en propel, selv i streng frost. Der arrangeres løbende fiskekonkurrencer og lignende. 
Buderupholm Fiskesøer - Put & Take åbnede d. 1. juli 2017. Buderupholm Fiskesøer - Put & Take holder åbent hele døgnet alle ugens dage året rundt.