Hærvej

Camino Frøs Herred - genforeningstur

Camino Frøs Herred tilbyder en camino-vandring i Skrave med genforeningen som tema. Mødested er Skrave Kirke og turen er med Carl Holst som guide. Carl vil undervejs på den 7,5 km lange tur fortælle om det tyske fremmedherredømme i området samt genforeningen – og på Bennetgård vil Lola Lecius fortælle om hvilehjemmets unikke historie. 

Fra Skrave Kirke går turen til Frihedsbroen via Lokes Høje (hvis vejret tillader det). På Lokes Høje er der udsigt udover Kongeådalen og mod Skibelund Krat og Sønderskov. Fra Frihedsbroen går vi tilbage langs Kongeåen til Københoved og Bennetgaard. Der sluttes af med kaffe og hjemmebag på Bennetgaard. Efter arrangementet går man tilbage til sin bil ved Skrave Kirke, ca. 800 m. Turen går på et stykke af Camino Frøs Herres etape 5. 

Tilmelding VIGTIGT
Der vil blive udleveret en flaske vand og et stykke frugt ved start. Husk praktisk fodtøj, da vi går på markveje, skovveje og stier. Vi følger de til enhver tid gældende corona anvisninger.

Pris: 100 kr. som betales på kontonummer 9740 000 4983084 eller på mobilepay 26882403. Tilmelding er godkendt når betaling er registreret. Der er begrænset antal pladser.

Om startstedet 
Skrave Kirke ligger mellem landsbyerne Københoved og Langetved, midt i et langstrakt sogn og på toppen af et bakkedrag. Kirken ligger i åbent landskab, og har fået ry for at stå i vejen. Man mener, at der i middelalderen har ligget en landsby omkring kirken, men at den er blevet affolket efter pestens hærgen, og bygningerne blev forladt og nedrevet, hvilket efterlod kirken alene i landskabet.

Den nuværende kirkebygning består af et romansk kor og skib, gotisk tårn og et våbenhus på tårnets vestside fra 1890. Som byggematerialer er primært anvendt granitkvadre til den romanske del og røde munktesten til tårnet. Taget er af bly og skifer. I murværket på skibets sydvæg kan der ses et lille solur.

Kirkerummet fremstår hvidkalket med bjælkeloft. Særligt kan fremhæves en korbuekrucifiksgruppe fra 1700-tallet, der nu er opstillet over alteret. Til venstre for korbuen ses en gotisk træfigur, 'Anna Selvtredje', som menes at stamme fra en tidligere altertavle. På skibets nordvæg hænger en malerigruppe med Nadveren som tema. I skibets sydvæg er der indmuret en mindetavle i marmor for sognets faldne under 1. verdenskrig.

Døbefonten er romansk og udført af en type granit, der ellers ikke kendes i Sønderjylland. Våbenhuset indeholder to gravsten samt mindeplade fra Christian den 8.'s besøg i 1844.

Kirkegården omkranses af et ældre kampestensdige, hvor der kun er en indgang, som ligger mod vest og går gennem en muret portal med store smedejernslåger. Kirkegården præges af de mange store familiegravsteder for sognets slægter.

I våbenhuset ligger en folder, der beskriver kirkens historie og inventar.

Flere forskellige sagn knytter sig til de to ansigter korets østmur.

Afstande
Hærvejens vandrerute 3,2 km
Hærvejens cykelrute 0 km