©  Foto:

Badested i Kongeåen

Ved Frihedsbroen er der badebro til Kongeåen. Nup dig en dukkert på eget ansvar. 

På den nordlige side af Kongeåen og på den vestlige side af Frihedsbroen ligger der en kanoisætningsbro. På denne bro er der monteret en badebrostrappe/stige, som kan bruges året rundt som afsæt for en badetur i åen. Og det kan du gøre året rundt - både som sommerbader og vinterbader. 

Badning i Kongeåen er på eget ansvar. Vandkvaliteten bliver ikke kontrolleret, og der er ikke udledning af spildevand opstrøms. Du skal også være opmærksom på, at vandstanden i Kongeåen kan variere temmelig meget. Åen opsamler regnvand fra et stort område, og derfor kan der i perioder være op til 1,5 m dybt – omvendt i tørrere perioder er vandstanden måske kun en halv meter. Ligedan varierer strømforholdene sig fra dag til dag – selv på samme sted – og det kan være krævende at svømme modstrøms. Du skal endvidere være opmærksom på, at Kongeåen i perioder med meget regn kan have så høj vandstand, at du ikke kan bruge broen og stigen. 

Det er ikke sikkert, at du har åen for dig selv. Der er ofte gæster på shelterpladsen lige syd for åløbet, der er trafik over selve Frihedsbroen, lystfiskere langs med åbrinken og vandrere på Hærvejsruten og Kongeåstien.

På stedet findes sikkerhedsskiltning og redningskrans. 

Du kan parkere bil eller cykel ved shelterpladsen lige syd for Kongeneåen, alternativt ligger der et parkeringsareal med græs på den østlige side af Frihedsvej lidt syd for Frihedsbroen.

Der er affaldsspande, toilet og vandhane ved shelterpladsen lige syd for åen. Her er der også borde-bænkesæt og internetadgang.