©  Foto:

Askov Højskole

Askov Højskole er en af landets første højskoler, og her lever den Grundtvigske tradition stadig. Højskolens bygninger har sat stort præg på byen, og dette kulturmiljø kan du opleve som turist.

Historien
Efter krigen i 1864 blev den nye grænse mod Tyskland lagt ved Kongeåen.
Lærerne ved Rødding Højskole, der havde eksisteret siden 1844, havde ikke mod på at fortsætte en skole, der var beliggende i Tyskland, og forstanderen Ludvig Schrøder begyndte at se sig om efter et egnet sted nord for den tyske grænse. Valget faldt på Askov, hvor man i 1865 startede en højskole i 'Fengers hus'.

Skolen kom til at betyde meget for byens udvikling. Der blev bygget huse langs den nuværende hovedgade, og forretningsdrivende kom til byen. Skolen fik hurtigt elever - og endte med at blive en af landets mest velansete højskoler.

Højskolens bygninger
Højskolens bygninger, der er kommet til lidt efter lidt, ligger centreret omkring den store plæne.

Læg især mærke til Foredragssalen, eller Høresalen - som man kaldte den i gamle dage, hvor så mange bevingede ord har lydt gennem tiden.

En anden bygning 'Veum' er bemærkelsesværdig. Her startede Jenny la Cour i 1885 en håndarbejdsskole i tilslutning til højskolen. Håndarbejdsskolen virkede i mange år som en foregangsinstitution for udbredelse af håndarbejdet i Danmark. Skolen var kendt for sine førsteklasses vævede stoffer.

I skolens park findes en meget lang, bølget murstensmur. Ideen til denne mur kommer fra 'The university Of Michigan', hvor der findes en tilsvarende mur. Man er velkommen til at gå en tur på skolens område.

Afstand til Hærvejens cykelrute 0,1 km - lige over for Askovs gadekær
Afstand til Hærvejens vandrerute 0,1 km - lige over for Askovs gadekær